Partnerskap

Power Circle samlar ett nätverk av partners som är nyfikna på elektrifiering och framtidens elsystem. Bland våra partners finns nätbolag, energiföretag, teknikbolag, fortdonstillverkare, laddbolag, lärosäten och branschorganisationer. Vi skapar mötesplatser, utforskar ny kunskap och möter beslutsfattare.

Är ni en ambitiös aktör som på ett eller annat sätt påverkas av den pågående elektrifieringen? Vill ni ta del av ett spännande nätverk, vår kunksap och vår omvärldsbevakning. Då borde ni bli partner i Power Circle!

Pink and teal network illustration

Vad innebär partnerskapet?

  • Ni får tillgång till ett spännande nätverk genom event och framtidsråd.
  • Ni får del av omvärldsbevakning inom elektrifiering, elsystem och flexibilitet.
  • Ni stöder en organisation som utforskar viktiga framtidsfrågor för elsystemet.
  • Ni kan delta i kunskapsprojekt och hitta relevanta samarbetspartners.
  • Ni betalar en årlig avgift som beror på storleken på er organisation.

Partnernytt

Håll dig uppdaterad om vad som händer hos våra partners

Monta ny partner i Power Circle

Power Circles nya partner Monta arbetar för att förbättra laddningsupplevelsen för såväl användare av laddplatsen som för ägaren och operatören. Monta startade 2020 som en start-up i

Läs mer »

Hör av dig!

Ask us illustration