SamspEL Arena: Framtidens elmarknad

Mall - Bilder till event (3)

Den 30 mars kl 13:00-15:00 är det dags för årets första SamspEL Arena. Temat denna gång är Framtidens elmarknad. Eventet är publikt och sker digitalt på Teams.


Under kunskapsseminariet gör vi nedslag i en kartläggning från 2021 om vilken kunskap som behöver tas fram på elmarknadsområdet, hur läget ser ut idag – och vilka frågor och insatser som blir viktiga framåt. 

Nu får du titta på inspelningen här.

SamspEL Arena riktar sig brett till branschen med målsättning om dialog mellan elnätsbolag, industri, teknik- och tjänsteleverantörer, akademi och forskningsinstitut, myndigheter och andra verksamheter med intresse för ett hållbart och flexibelt elsystem. Besök kunskapsportalen Framtidenselsystem.se för att ta del av information om FoI-projekt, nyheter och andra event relaterade till SamspEL.

Nytt från våra partners