Sprida SamspEL

Birds resting on electrical cable

Sprida SamspEL är ett stödprojekt för spridning och nyttiggörande av resultaten från SamspEL, Energimyndighetens forsknings- och innovationsprogram.

Energimyndigheten har genom ett nytt upphandlat projekt gett Power Circle i uppdrag att agera stödprojekt till forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL. I uppdraget ingår löpande syntesarbete, konsolidering av kunskap och spridning av resultat från programmet. Sprida SamspEL arbetar tvärgående med kunskap från pågående och avslutade projekt inom SamspEL. Power Circle är också sammanhållande för SamspELs konferenser, seminarier och workshops. Ta del av nyhetsbrev och evenemang från projektet här och på kunskapsportalen Framtidenselsystem.se.

Nyheter om Sprida SamspEL

Om SamspEL

Forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL omfattar totalt 283 miljoner kronor under åren 2016-2023. Programmet samlar Energimyndighetens insatser inom elsystemområdet och innefattar både samhällsvetenskapligt och tekniskt arbete.

Det svenska elsystemet står inför en period av genomgående och större förändringar, både på produktions- och användarsidan. Förändringarna innebär både nya möjligheter och utmaningar, bland annat inom säkerhet och kompetensförsörjning.

Samtidigt fortsätter det svenska kraftsystemet utvecklas mot att bli allt mer sammankopplat med omgivningen. Vårt kraftsystem påverkas därför mer och mer av utvecklingen i våra grannländer och utvecklingen globalt. All denna utveckling ställer krav på att satsningarna inom forskning och innovation anpassas till både svenska och globala förutsättningar.

Det här ska SamspEL bidra med

SamspEL ska stödja forskning, utveckling och innovation inom elnätsområdet och ska bidra till utvecklingen av framtidens elsystem – det sociotekniska systemet, dess aktörer och spelregler – och samspelet inom systemet. Programmet ska bidra till utvecklingen av ett elsystem som är flexibelt, resurseffektivt och robust. Det ska även bidra till att skapa värde för elanvändarna och bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv.

Programmet riktar sig till alla aktörer som kan bidra till detta. Det kan exempelvis innebära samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga insatser vid universitet och högskolor, men även i offentlig sektor, näringslivet eller andra institutioner.

Mer om forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL

Läs mer om SamspEL och de projekt som beviljats medel på Energimyndighetens hemsida.

Har du synpunkter eller idéer på aktiviteter som skulle stärka SamspEL? Hör gärna av dig till Johanna Barr som är projektledare för Sprida SamspEL: johanna.barr@powercircle.org.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin