AFIR: Vad innebär det nya regelverket?

Mall - Bilder till event (15)

Den 25 juli 2023 antog det Europeiska rådet det nya regelverket Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR). Regelverket innebär en ambitionshöjning inom EU och kommer att reglera hur utbyggnaden av laddinfrastruktur ska ske inom hela unionen under lång tid framöver.

Den 4 oktober mellan kl 9.00-10.00 anordnar därför Power Circle i samarbete med Energiföretagen Sverige, Mobility Sweden och Drivkraft Sverige ett digitalt seminarium för att gå igenom vad AFIR-regelverket innebär, vilka krav det medför samt vilka aktörer som påverkas. Det kommer även finnas möjlighet att komma med inspel och frågor i slutet av sessionen.

Varmt välkomna att anmäla er!

Anmäl dig till seminariet här >>

Nytt från våra partners

Compleo ansluter till Power Circles partnernätverk  

Power Circles partnerkrets växer när Compleo nu välkomnas till nätverket. Med erfarenhet av att bygga laddstationer sedan 2009 är Compleo en hårdvaruleverantör och producerar laddstationer som levererar upp till 200 kW.  Compleo, med bas i Tyskland, är idag aktiva

Läs mer »