Årsmöte

Mall - Bilder till event (22)

Den 6 maj klockan 15.30-16.30 arrangerar Power Circle det årliga årsmötet för Elkraftringen. Som partner och medlem har du rösträtt på årsmötet och kan medverka till val av styrelse, avgifter, verksamhetsplan och budget för kommande år. Vi kommer även att summera det gångna året och tacka av avgående styrelseledamöter.

Välkommen att anmäla ditt deltagande via partnersidan, har du inte åtkomst dit mejla till [email protected].

Nytt från våra partners