Framtidsråd: Flexibilitet och aggregering

Mall - Bilder till event (12)

Den 5 oktober är alla partners välkomna till nästa framtidsråd med fokus på flexibilitet i elsystemet samt nya regler för aggregatorer som är på väg att implementeras. Förra året fick fyra myndigheter ett regeringsuppdrag att utveckla förutsättningarna för att realisera potentialen för flexibilitet i elsystemet. Det sista deluppdraget, som är en sammanställning av de fyra myndigheternas arbete, ska slutredovisas i december 2023. På framtidsrådet kommer Energimyndigheten att presentera sina tankar kring flexibilitet och var de står i uppdraget hittills, och Power Circles medlemmar kommer få chansen att ge inspel till deras vidare arbete. 

Dessutom kommer Power Circles vd, Johanna Lakso, att göra en sammanställning av de nya regler och villkor som är på väg in, och i viss mån redan har implementerats, för aggreggatorer.

Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle, kontakta oss för information om partnerskap.
Arbetar du på en partnerorganisation men har inte fått anmälningslänken, se partnerinfosidan eller kontakta [email protected].

Nytt från våra partners