Framtidsråd: Elnätens digitalisering

Bild till framtidsråd

Den 5 april är alla partners välkomna till nästa framtidsråd*. Den pågående energiomställningen – med en tilltagande elektrifiering, ökad elanvändning och nya kunder i elsystemet – medför nya krav på resurseffektivitet i elnäten. Därför blir digitalisering ett viktigt verktyg för elnätsbolagen. Power Circle driver på uppdrag av Energiforsk projektet DigiGrid – digitaliserade och resurseffektiva nät för att kartlägga hur långt elnätsbolagen har kommit med digitaliseringen, undersöka hinder och incitament samt sammanställa kunskapsläget.

På detta framtidsråd kommer vi att presentera projektet och dess första delresultat närmare, samt tillsammans diskutera de olika perspektiv som ni partners har på frågan.

*Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle.

Nytt från våra partners