Framtidsråd: Hur elektrifierar vi transporterna?

framtidsrad elkom

Den 19 maj är alla partners välkomna till nästa framtidsråd*. Elektrifieringen av transportsektorn börjar nu ta ordentlig fart, även inom tunga transporter blir elektrifieringen allt mer intressant. Hur behöver laddinfrastrukturen och elnäten utvecklas för att möta upp mot samhällets och näringslivets engagemang kring klimatsmarta transporter? Behövs satsningar på elvägar? Hur bidrar vätgasen? Vilka styrmedel blir viktiga för att skapa rätt förutsättningar?

Välkomna till ett framtidsråd som tar utgångspunkt i elektrifieringskommissionens arbete och ger möjlighet till er som partners att spela in era perspektiv och vad ni tror kommer att bli viktigt för elektrifieringen av transportsektorn!

*Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle.

Nytt från våra partners