Framtidsråd: Långtidslagring i elsystemet

12 maj

Vad är egentligen behovet av långtidslagring i elsystemet? Vilka tekniker finns tillgängliga och vad är deras potentialer, styrkor och svagheter?  Detta är frågor som är högaktuella idag, och som berör flera av Power Circles medlemmar.

Just nu genomförs ett examensarbete av två studenter från Uppsala universitet vid Power Circle. Deras arbete fokuserar på långtidslager i energisystemet, med en särskild studie av pumpkraft i gruvor – en teknik som fått mycket uppmärksamhet i media på senaste tiden. På detta framtidsråd* kommer vi tillsammans att diskutera de första resultaten av examensarbetet och ta upp de olika perspektiv som ni partners har på frågan, samt vilka hinder och incitament som kan finnas för att utnyttja potentialen för energilager i elsystemet i dag och i framtiden.

*Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle.

Nytt från våra partners