Framtidsråd: Nu ökar vi takten

Framtidsrad-nu-okar-vi-takten

Den 1 oktober är alla partners välkomna till nästa framtidsråd*. IPCC:s senaste rapport är glasklar. Vi behöver snabbt minska utsläppen om vi vill ha en chans att hålla jordens uppvärmning under 1,5 grader.  Vårt partnernätverk innehåller många spännande lösningar, men hur skalar vi upp och ökar takten? Och vad behövs för att kunna uppnå kraftfulla utsläppsminskningar som är i linje med forskningen?

Välkomna till ett framtidsråd som tar utgångspunkt i vår kvarvarande koldioxidbudget och ger möjlighet till en framåtblickande diskussion som kan leda till insikter och ståndpunkter som Power Circle kan ta vidare i arbetet framåt!

*Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle.

Nytt från våra partners