Framtidsråd: Vägen till smartare laddning

framtidsråd smart laddning

Den 8 septemebr är alla partners välkomna till nästa framtidsråd*. Temat på framtidsrådet är Vägen till smartare laddning, och vi kommer genom en workshop att fördjupa oss i frågeställningar som rör behovet av utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige till 2030 och hur får vi till smart laddning i praktiken? Ett påbörjat faktablad om smart laddning kommer även att diskuteras. Information om anmälan går ut per e-post till dig som är partner.

*Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle.

Nytt från våra partners