Framtidsråd: Vägen till smartare laddning

framtidsråd smart laddning

Den 8 septemebr är alla partners välkomna till nästa framtidsråd*. Temat på framtidsrådet är Vägen till smartare laddning, och vi kommer genom en workshop att fördjupa oss i frågeställningar som rör behovet av utbyggnad av laddinfrastruktur i Sverige till 2030 och hur får vi till smart laddning i praktiken? Ett påbörjat faktablad om smart laddning kommer även att diskuteras. Information om anmälan går ut per e-post till dig som är partner.

*Framtidsråd är exklusiva nätverksträffar för partners i Power Circle.

Nytt från våra partners

Compleo ansluter till Power Circles partnernätverk  

Power Circles partnerkrets växer när Compleo nu välkomnas till nätverket. Med erfarenhet av att bygga laddstationer sedan 2009 är Compleo en hårdvaruleverantör och producerar laddstationer som levererar upp till 200 kW.  Compleo, med bas i Tyskland, är idag aktiva

Läs mer »