Frukostseminarium: Hur bygger vi ut laddinfrastrukturen för elektrifierade lastbilstransporter?

PC.org

Hur kan transportsektorn och elnätsbolagen samarbeta för att planera laddinfrastruktur utifrån transportbolagens behov och elnätets förutsättningar? Den 1 september klockan 9-10 presenterar Power Circle ett nytt faktablad om elektrifierade transporter och Volvo lastvagnar ger en introduktion till behovet av samverkan mellan logistik- och elnätsbolag vid utbyggnaden av laddinfrastruktur.

Tunga transporter ska elektrifieras och om tio år förväntas mer än hälften av nybilsförsäljningen av lastbilar vara eldrivna. För att transportsektorn ska kunna ställa om krävs dock att laddinfrastrukturen finns på plats, där och när lastbilarna behöver ladda. Att det finns tillräcklig kapacitet i elnätet på dessa platser är en grundförutsättning.  Genom att kartlägga det framtida behovet av laddinfrastruktur redan idag kan övergången från fossilberoende transporter ske snabbt och effektivt.

I Power Circles senaste faktablad om elektrifiering och laddning av tunga transporter beskrivs hur det är de lokala och regionala transporterna som elektrifieras först. Dessa kommer framförallt ladda vid privata och semipublika laddstationer vid lastbilsdepåer och godsterminaler  och det är alltså här fokus för utbyggnad bör ligga de närmsta åren. Med längre transporter behöver också den publika laddinfrastrukturen byggas ut.  Faktabladet tar också upp hur analyser av körmönster, optimering av ruttplanering och laddstrategier blir viktiga komponenter för att underlätta transportörernas omställning.

Idag är majoriteten av lastbilsflottan uppkopplad och fordonens körmönster loggas av de stora åkerierna och fordonstillverkarna. Detta gör det möjligt att identifiera de bästa platserna för laddning och öppnar upp för ett proaktivt arbete med att säkerställa att laddinfrastruktur och elnätskapacitet finns på plats, både vid depåer, terminaler och publika truckstopp. I en nyligen utgiven rapport från branschorganisationen ACEA har regionala kluster för laddinfrastruktur i Europa identifierats och visualiserats på en öppen och interaktiv karta. Analysen baseras på data från 400 000 lastbilar från sju lastbilsföretag.

Med hjälp av detta finns en stor potential i att skapa en gemensam plan framåt för både energi och logistikbranschen.

På frukostseminariet kommer Power Circle att presentera faktabladet som släpptes precis innan sommaren. Volvo lastvagnar kommer att berätta om studien av lastbilars kör- och stoppmönster och hur den kan användas. Vi avslutar med en paneldiskussion där även ett elnätsbolag ger sitt perspektiv på hur den nya datan kan användas i planering av elnätets utveckling.

Välkommen!

Program

9.00 Välkommen och presentation av seminariet 

9.10 Presentation av faktablad

  • Simon Lundqvist/Johanna Barr  – Power Circle

9.25 Introduktion av strategiska laddpunkter

  • Anders Berger/Henrik Engdahl – Volvo Lastvagnar

9.40 Paneldiskussion

9.55 Avslut

Anmäl dig via länken >> Anmälan

Nytt från våra partners

Compleo ansluter till Power Circles partnernätverk  

Power Circles partnerkrets växer när Compleo nu välkomnas till nätverket. Med erfarenhet av att bygga laddstationer sedan 2009 är Compleo en hårdvaruleverantör och producerar laddstationer som levererar upp till 200 kW.  Compleo, med bas i Tyskland, är idag aktiva

Läs mer »