Hur når vi våra framtidsscenarier?

Mall - Bilder till event (4)

Elektrifieringen gör att vi nu är på väg mot ett helt nytt elsystem. Forskarteamet på Chalmers har i många år modellerat system med stora mängder variabel elproduktion och olika strategier för att hantera variabiliteten. Lisa Göransson kommer att dela med sig av tre olika framtidsscenarier till oss.

Samtidigt arbetar vi på Power Circle tillsammans med SUST och Linköpings Universitet på att utveckla en innovationsagenda för att transformera elsystemet i Sverige och världen för att möta klimatutmaningen och de globala Agenda 2030 målen. Här ser vi utvecklingen av flexibilitet och nya tekniker som avgörande, men hur ska de få rätt förutsättningar?

Detta evenemang är exklusivt för Power Circles partners, kontakta oss för information om partnerskap.
Är du partner men inte fått inbjudan, mejla till [email protected].

Nytt från våra partners