​​Transtema ser till att laddningen fungerar

Skapa bilder till Notified

Transtema är en rikstäckande organisation som bygger, underhåller och sköter driften av olika typer av kommunikationsnät. Idag finns företaget på 85 orter i Sverige, och i kunderbjudandet omfattas allt från planering, design och byggnation till 24/7-service, drift och underhåll. Nu tar också Transtema steget till att tillhandahålla kompletta lösningar för laddstationer – inte minst för verksamheter där avbrott kan få stora konsekvenser.

Med lång erfarenhet av att underhålla kritisk infrastruktur breddar sig Transtema nu med ett nytt fokus på laddlösningar. Genom att verka i hela kedjan, från installation till drift och övervakning, vill Transtema säkerställa sina kunders möjligheter till att alltid ladda problemfritt. Detta gäller inte minst kunder med verksamheter som påverkas kraftigt vid avbrott – såsom vaktbolag, logistikfirmor, blåljus och hemtjänst. Vid installation av laddstationer tas inte bara elsäkerhet i beaktning: i lösningarna ingår också lastbalansering och framtidssäkring med smarta funktioner.

– Transtema bygger ett värdeskapande ekosystem för laddinfrastruktur. Beaktat att marknaden är relativt ny, samt oreglerad, är behovet av laddinfrastruktur stort och mycket ska byggas på kort tid. För att säkerställa att våra investeringar skapar kundnytta är vår förhoppning att medlemskapet i Power Circle ska ge oss förutsättningar att bygga nya relationer inom affärsområdet. Vidare är vi övertygade om att den erfarenheten vi har av att bygga, underhålla och sköta driften av kommunikationsnät i hela Sverige ska komma väl till pass när vi nu ger oss in på marknaden för laddlösningar för elektriska fordon, säger Damir Tisljarec, affärsansvarig för laddlösningar på Transtema.

För att säkra snabba upptider vid avbrott och erbjuda ett effektivt underhåll har Transtema två nätövervakningscentraler och 900 servicetekniker över hela landet till sitt förfogande. Utöver att eftersträva problemfri laddning för kritiska sektorer har Transtema också ambitiösa mål för hållbarhet. Till år 2030 satsar företaget på att ha 0 % fossila CO2-utsläpp och 100 % återvunnet avfall.

– I energiomställningen behöver alla verksamheter kunna elektrifiera sina fordonsflottor. Transtemas fokus på snabba upptider möter upp ett viktigt behov av pålitlig laddinfrastruktur för verksamheter där avbrott kan få kritiska konsekvenser, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

Läs mer om Transtema här

Nytt från våra partners