BatteryLoop ger återanvända bilbatterier ett andra liv i energisystemet

1250-anders-johan-1024x492

Med en ökad andel eldrivna fordon finns det ett stort behov av att batterierna tas hand om på ett hållbart sätt samtidigt som behovet av lagring ökar i energisystemet. Power Circle är glada över att välkomna BatteryLoop, ett bolag som ger gamla fordonsbatterier nytt liv i form av energilager, till partnerkretsen.

Elektrifieringen inom transportsektorn går snabbt framåt och antalet laddbara fordon ökar i rekordtakt. Samtidigt diskuteras sällan frågan kring hur uttjänta fordonsbatterier, som ofta har betydande kapacitet kvar, ska tas om hand.

BatteryLoop Energy Storage System (BLESS™) återanvänder uttjänta fordonsbatterier i batterilager styrda via en digital tjänsteplattform som möjliggör energioptimering. I stället för att batterierna går direkt till återvinning förlängs livslängden på batterierna genom att användas i smarta energilager. Den kommersiella livslängden för batterier säkras samtidigt som belastningen på miljön minskar. Resultatet blir en lagringslösning som kan stötta elnätet samt möjliggöra lagring av förnybar energi.

Tillgången till flexibilitet är avgörande för att kunna hantera framtidens elsystem på ett effektivt sätt och batterilager har potential att bli en viktig resurs som kan bidra till allt ifrån att stötta elnätet och integrera större mängder förnybart till att hantera effekttoppar som uppstår genom exempelvis fordonsladdning, säger Anna Wolf, tillförordnad vd för Power Circle.

Batterilager kan hjälpa företag inom till exempel fastighetsbranschen, logistikcenter och hamnar med omställningen mot elektrifiering. Fastighetsägare har ibland svårt att säkra tillräckligt med effekt för att kunna installera ladd-stolpar till sina hyresgäster, som vill kunna ladda sina elbilar såväl hemma som på jobbet. Logistikcenter och hamnar har liknande behov med en ökad elektrisk fordonsflotta som ställer nya krav och behov. BatteryLoop är även del av EU-projektet ’Sea Li-ion, med uppdraget att undersöka hur batterilager kan möjliggöra och påskynda elektrifiering av sjötransporter och hamnar.

På BatteryLoop stödjer vi företag i omställningen mot elektrifieringen. Detta gör vi med en cirkulär lösning med våra produkter som är baserade på återanvända fordonsbatterier samt vår egen utvecklande digitala tjänsteplattform. Genom att bli partners med Power Circle ser vi stora möjligheter att tillsammans med likasinnade driva utvecklingen av ett hållbart elektrifierat samhälle, säger Rasmus Bergström, VD BatteryLoop.

Om BatteryLoop:

BatteryLoop startades 2017 för att utforska nya möjligheter att återanvända bilbatterier för energi-lager, som en del av Stena Recycling. 2019 levererade BatteryLoop sitt första system och sedan september 2021 är vi ett eget företag i Stena Metall koncernen. Läs mer på BatteryLoop’s hemsida

Nytt från våra partners