Boo Energi ökar flexibiliteten i elnätet

BOOenergi_partnernyhet

Power Circle välkomnar Boo Energi, ett energibolag med lång historia som gärna testar ny teknik, till partnerkretsen. Med Boo Energis satsningar på bland annat flexibilitet i elnätet, innovativa energilösningar och klimatpositiv el finns många beröringspunkter med Power Circles verksamhet.

När det byggs fler bostäder samtidigt som efterfrågan på el ökar behöver de boende som är anslutna till elnätet i Saltsjö-Boo mer effekt. Även om det pågår en utbyggnad av överföringskapaciteten i Stockholmsregionen kommer det att dröja innan det är på plats. En teknik som väckt ökat intresse hos elnätsbolag på senaste tiden är energilagring. Tillsammans med Fortum installerar Boo Energi ett batterilager på 2 MW i sitt elnätsområde för att öka flexibiliteten. Med investeringen vill de bidra till att Saltsjö-Boos omställning till elektrifiering inte stannar av på grund av effektbrist.

När energilagret inte möter upp de lokala behoven kan de även bidra med reglerkraft till regionen i stort. Det betyder att en investering som den här går att räkna hem relativt fort, samtidigt som det förbättrar leveranssäkerheten för både företag och hushåll.

Boo Energi har under året startat ett samarbete med Kia för en rörelse framåt för ett hållbart klimat. Kia erbjuder numer alla som köper en laddbar Kia ett klimatpositivt elavtal från Boo Energi i sin strävan för att minska koldioxidutsläppen.

– Vi lägger stor vikt både i utvecklingen av nya innovativa kundlösningar och i det kundnära hållbarhetsarbetet, säger Per Svenningsson på Boo Energi. Power Circle driver relevanta frågor för en energibransch i förändring, och vi ser många beröringspunkter med vår verksamhet och ser fram emot att medverka i diskussioner med det spännande och branschöverskridande nätverk som blir tillgängligt genom medlemskapet fortsätter Per.

Genom partnerskapet kan Power Circle och Boo Energi gemensamt arbeta vidare för att utforska och påskynda omställningen i både energi- och transportsystemet.

– Power Circle samlar framtidens energibransch, och vi befinner oss mitt i en omställningsresa där etablerade aktörer utvecklar nya affärer i partnerskap med andra, ibland konkurrerande företag. Boo Energi är ett bra exempel på ett bolag som kombinerar innovation med tradition på ett framgångsrikt sätt, säger Anna Wolf, tillförordnad vd på Power Circle.

Om Boo Energi:

Boo Energi grundades 1920 och är beläget i Saltsjö-Boo utanför Stockholm. De underhåller och utvecklar det elnät som finns i Saltsjö-Boo samt delar av kommunerna Värmdö och Vaxholm. De erbjuder 110 % klimatpositiv el och smarta energitjänster till hela Sverige, alltid med en genuin service. Boo Energi är ett anrikt energibolag som gärna testar ny teknik och strävar mot ett elnät som tryggar dagens och framtidens efterfrågan på elektrifiering. Hållbara energitjänster, där innovation möter tradition. Läs mer på deras hemsida: www.booenergi.se                 

Nytt från våra partners