bp pulse går med i Power Circle

bp Pulse news

Power Circle välkomnar bp pulse, som bygger och driver laddare i 10 länder över hela världen, till partnernätverket. bp pulse är bp:s storsatsning på tillverkning och drift av laddinfrastruktur, vilket nu även inkluderar laddning för elektrifierade lastbilar.

bp pulse är ett laddnätverk som expanderar kraftigt över hela världen med fokus på snabb och ultrasnabb laddning.  Bara inom Storbritannien har bp pulse ett nätverk av över 8 750 laddstationer. Nyligen har bp pulse gett sig in i laddning av tyngre fordon via sitt tyska varumärke Aral Pulse, där man etablerat en 600 km lång laddningskorridor för elektriska lastbilar längs en av Tysklands mest trafikerade logistikrutter.

– Aral pulse,  bp pulse’s tyska varumärke för elbilar, driver nu den första offentligt tillgängliga laddningskorridoren för E-lastbilar i Europa. Vi är medvetna om den roll som även tunga transporter spelar för att minska koldioxidutsläppen från vägtrafiken och med åtta laddplatser för E-lastbilar, strategiskt placerade längs det Rhen-Alpinska TEN-T-nätverket, har vi påbörjat vårt bidrag i denna övergång. Vi är glada över att vi nu är medlemmar i Power Circle som en del av vår omställningsresa och ser fram emot ett givande erfarenhetsutbyte framöver.” – säger Alexander Junge, General Manager Central Europe  på  bp pulse.

Den snabba elektrifieringen av transportsektorn gör att behovet av smart laddning blir allt större. År 2030 kan nästan alla nya vägfordon som säljs i Sverige vara eldrivna enligt scenarier som togs fram av Power Circle under förra året.  I Sverige har även elektrifieringen av tunga fordon tagit fart rejält och Power Circle skrev nyligen ett faktablad om elektrifieringen av kommersiella transporter.

– Jag ser fram emot att bp pulse blir en del av vårt partnernätverk. Smarta lösningar kopplat till laddning och elnät kommer vara en förutsättning för att elektrifieringen av transportsektorn ska kunna ske i tillräckligt snabb takt, därför är det värdefullt att kunna utbyta erfarenheter med en aktör som bp pulse som är aktiva och har erfarenheter i en väldigt global kontext.  Tillsammans kan vi accelerera elektrifieringen i samhället, säger Johanna Lakso, VD för Power Circle.

Läs mer på bp pulse’s hemsida.

Nytt från våra partners