ChargePanel blir en del av partnernätverket

ChargePanel nyhet

Den snabba elektrifieringen av transportsektorn gör att behovet av laddning blir allt större, där uppkoppling, driftsäkerhet och smart styrning är viktiga frågor framöver. ChargePanel är leverantör av mjukvarulösningar inom fordonsladdning och välkomnas nu som ny partner hos Power Circle.

Laddningen är en central del i övergången till elektrifierade fordon. Ekosystemet och aktörslandskapet kring laddning blir större och större för varje dag, där samverkan och smarta tekniska lösningar kommer bli viktiga för att systemet ska fungera väl framöver. Olika typer av mjukvarulösningar är en förutsättning för att drift av laddinfrastruktur och omställningen till en elektrifierad fordonsflotta ska gå så smidigt som möjligt.

ChargePanel är ett GreenTech-företag som erbjuder innovativa B2B-lösningar för att förenkla övergången till e-mobilitet. Med sin heltäckande White-label Software-as-a -Service-plattform hanterar ChargePanel drift och hantering av laddinfrastruktur för eldrivna fordon, publikt, på arbetsplatsen och hemmavid, oavsett geografisk marknad.

 Vi har specialiserat oss på driften av laddinfrastruktur, dess utveckling och genomförande. Smartare elbilsladdning genom vår B2B SaaS-plattform underlättar övergången från fossildrivna fordon till elfordon för både privatpersoner och företag, säger Sonja Thorngren, tf VD på ChargePanel AB (publ). 

ChargePanels molnbaserade plattform möjliggör för företag att organisera, administrera och driva laddinfrastuktur på ett enkelt och effektivt sätt. Plattformen erbjuder även flexibla och enkla betallösningar för elbilsförare vid laddning på publika laddstationer, något som är i linje med EU:s direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen (AFIR).

 Vi jobbar kontinuerligt med att skapa och leverera innovativa, pålitliga och värdebaserade lösningar för att möta behoven i den alltmer elektrifierade omvärlden. Genom ett partnerskap med Power Circle kan vi samverka för att nå ett hållbart samhälle, säger Sonja Thorngren.

Behovet av att bygga ut mer laddning är stort både för personbilar, olika former av lättare transportfordon och i allt större utsträckning för tyngre fordon. Smart styrning och uppkoppling har länge varit en viktig fråga för Power Circle, som blivit extra aktuell i närtid när effektfrågan hamnat högt upp på agendan. 

– Elektrifieringen av samhället och transportsektorn går nu väldigt snabbt och det är viktigt att elektrifieringen sker smart, t.ex. med hjälp av uppkoppling och styrning av laddinfrastruktur. Jag ser fram emot att utbyta kunskaper och erfarenheter om smarta e-mobilitetslösningar med vår nya partner, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

Läs mer på ChargePanels hemsida.

Nytt från våra partners