CLEVER nytt partnerföretag i Power Circle

CLEVER Sverige, en av de ledande operatörerna av laddinfrastruktur på den svenska marknaden, har nyligen beslutat att bli partnerföretag i Power Circle. Power Circle består av ett 40-tal partnerföretag som intresserar sig för framtidsfrågor inom elområdet och verkar för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns ledande kraftbolag, teknikleverantörer, tjänsteföretag och andra aktörer.

 

Inom området elektromobilitet samlar Power Circle hela värdekedjan, från tillverkare och leverantörer av laddutrustning, via grossist, till slutkunder och operatörer av laddinfrastruktur.

 

– CLEVER opererar Sveriges snabbast växande laddnätverk och vårt fokus är alltid elbilsföraren. En utvecklad laddinfrastruktur är en förutsättning för att fler människor ska välja elbil och bidra till omställningen av en fossilfri fordonsflotta. Det måste vara lätt att köra elbil. Genom att ingå i Power Circle med flera andra starka aktörer vill vi tillsammans driva arbetet för en hållbar framtid och utveckling, säger Fredrik Nordin, VD för CLEVER Sverige AB.

 

Olle Johansson, VD för Power Circle ser CLEVER Sverige som välkommet och spännande tillskott:

 

– Med CLEVER som partnerföretag stärks vår röst ytterligare inom området elfordon och laddinfrastruktur för dessa. Nu har vi samlat samtliga stora operatörer av laddinfrastruktur, med ambitiösa utbyggnadsplaner. Jag ser fram emot ett spännande samarbete och hoppas att vi tillsammans kan öka omställningstakten i transportsektorn och förenkla för elbilister i Sverige, säger Olle Johansson.

 

Om CLEVER Sverige

CLEVER gör det lätt för både näringsliv och privatpersoner att välja elbil. Företaget tillhandahåller laddlösningar för enkel, snabb och säker laddning av elbilar hemma eller vid arbetsplatsen och etablerar ett landsomfattande stationsnät för snabbladdning i Sverige. CLEVERs egenutvecklade mjukvara och backend-system gör det möjligt att ansluta och integrera hårdvara från alla olika leverantörer, vilket förenklar uppgiften att bygga upp en kostnadseffektiv och kundorienterad infrastruktur på en innovativ marknad. CLEVER Sverige AB har sitt säte i Helsingborg och ägs av Öresundskraft AB och Jämtkraft AB.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, konsulter, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom e-mobility, smarta nät och energilager samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, [email protected]

Fredrik Nordin, VD CLEVER Sverige AB, +46 (0)70-003 39 01, [email protected]

Nytt från våra partners