Easyserv: Ny partner för smartare energianvändning

Easyserv

Power Circle presenterar Easyserv som nytillskott i det växande partnernätverket. Easyserv banar väg för innovativ användning av befintliga värmepumpar för att skapa flexibilitet i elnätet och möjliggöra effektivare energianvändning för slutkunderna.

Genom att samarbeta med elbolag över hela landet erbjuder Easyserv tjänster som inte bara minskar belastningen på elnätet utan också ger husägare ökad kontroll över sin energiförbrukning. Idag fokuserar företaget på tjänster för smart timprisstyrning och lösningar som gör det möjligt att kapa effekttoppar. De undersöker dock möjligheter att utvidga tjänsteutbudet till bland annat tariffstyrning, ökad energibesparing, handel med stödtjänster och s.k. värmepumpshälsa.

Tommy Simonsen, vd på Easyserv, kommenterar det nya partnerskapet:

– Genom samarbetet med Power Circle får vi helt nya möjligheter att skala upp vårt bidrag för en mer hållbar energianvändning. Partnerskapet stärker vår position och ger oss en plattform för att utveckla och implementera lösningar som både gynnar miljön och erbjuder ekonomiska fördelar för svenska hushåll.

Easyserv ser en stor potential i uppkopplade värmepumpsystem och menar att de har förmåga att ansluta en stor del av landets vattenburna värmepumpar. Denna vision understryker att tekniken har en viktig roll att spela i strävan mot ett mer flexibelt och hållbart elnät, något som betonas av Johanna Lakso, vd på Power Circle:

– Easyserv tillför värdefulla lösningar, både till marknaden och till vårt nätverk. Deras arbete för att förbättra elnätets flexibilitet och stabilitet ligger helt i linje med Power Circles vision för framtidens elsystem. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med Easyserv och utforska nya vägar för att effektivisera energisystemet!

Läs mer om Easyserv

Nytt från våra partners