Eldon Installation går med i Power Circle

Black car charging

Från årsskiftet har Power Circle fått ytterligare ett partnerföretag. Eldon Installation, ett ledande företag inom installationsprodukter, beslutade nyligen att gå med i Power Circle. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten med flera. Power Circle samlar företag med intresse i el, ny teknik och viktiga framtidsfrågor.

 

Eldon Installation, med rötter i småländska Nässjö och anor från 1922, tillverkar installationsmaterial som säljs via samtliga av Sveriges elgrossister. I produktsortimentet finns bland annat den nya laddstationen för bilar, med namnet Eco One, som bland annat erbjuder funktioner för lastbalansering. Genom att koppla upp laddstationen till internet kan den genom en webportal kommunicera med Power Circles nationella databas för laddinfrastruktur, laddinfra.se.

 

Det är det gemensamma intresset för omställningen av transportsektorn mot fossiloberoende, där el har en viktig roll att spela, som är bakgrunden till partnerskapet i Power Circle.

 

– Med Eldon Installation som partnerföretag har vi kommit ett steg vidare mot att samla de aktörer som är viktiga för att utveckla en svensk infrastruktur för framtidens eldrivna transportsektor. Med gemensamma krafter kommer vi att fortsätta driva utvecklingen framåt på området, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Genom partnerskapet får Eldon Installation tillgång till Power Circles kompetens, breda serviceerbjudande och nätverk, bland annat genom de så kallade framtidsråden.

 

– Vi har en relativt ny produkt och utvecklingen går snabbt framåt. Vi ser stora fördelar med att samarbeta med en organisation som Power Circle som hjälper oss att driva aktuella frågor för en hållbar samhällsutveckling. Power Circles verksamhet ligger helt i linje med Eldon Installations mission att erbjuda marknaden kvalitetssäkrade produkter som har en positiv inverkan på miljön, säger Christin Öhrlund, marknads- och kommunikationschef på Eldon Installation.

 

Om Eldon Installation

Eldon Installation säljer elfördelningssystem och lågspänningskomponenter samt erbjuder konstruktion, montering, och utökade support- och servicetjänster. Med två strategisk placerade kontor i Jönköping och Västerås, båda med egen montageavdelning, kan Eldon Installation erbjuda kundspecifika lösningar till de flesta branscher. Eldon Installation ingår i Eldon-koncernen med huvudkontor i Madrid och över 800 anställda i Europa.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom smarta nät och energilager, e-mobility samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, [email protected]

Christin Öhrlund, Marknads- och kommunikationschef Eldon Installation AB, +46 (0)73-531 65 81, [email protected]

Nytt från våra partners