Eljuns Energiklubb driver på förändring

eljun

Eljuns Energiklubb vill ge mer kraft till folket. Tillsammans med medlemmarna vill Eljun förändra hela energimarknaden, allt ifrån produktion och lagring till energistyrning

Eljuns ambition är att öka andelen förnybar energi och göra det lättare för konsumenter att bidra till den hållbara energiomställningen. För att uppnå detta vill de introducera modern teknologi i form av AI och Blockchain till energisystemet och sammankoppla producenter med konsumenter. På så sätt hoppas de kunna bidra till att möjliggöra en snabbare omställning av energisystemet. Exempelvis planerar Eljun att använda blockchain-teknologins verifieringssystem för att säkerställa att Energiklubbens energi är hundra procent förnybar och hålla reda på vilken energi som tillhör vilken ’prosument’.

“Vi är oerhört entusiastiska över att bli en del av Power Circles nätverk! Vikten av samarbete, kunskapsutbyten och positiv energi som Power Circle handlar om, är precis de grundstenarna som vi också byggt Energiklubben på,” säger Erik Granholm, Interrim CMO Eljun.

Syftet med Energiklubben är också att ge mer kraft till folket och den består utav olika intressenter och olika former av medlemskap – prosumenter och konsumenter. Därför lägger Eljun stor vikt på att adressera olika aktörers drivkrafter och integrerar dessa i kundbaserade erbjudanden. Tanken är att en bred portföljhantering bör göra det möjligt att balansera projekt av storskalig energiproduktion såväl som småskalig. Detta blir möjligt när Eljuns Energiklubb kopplar in ett flertal olika aktörer som har potential för att producera, konsumera och investera i förnybar energi. Dessa aktörer kan vara allt från privatpersoner och kommunala bostadsbolag till livsmedelsbutiker, köpcentrum, lantbrukare och pensionsfonder.

”Energidelning och prosumenter är två begrepp som fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Vi ser fram emot att få med Eljun i vårt partnernätverk. Deras Energiklubb är en spännande lösning som kan bidra till att öka takten i omställningen och få fler människor engagerade i energifrågor”, säger Power Circles vd Johanna Lakso.

Eljun har redan idag partnerskap med flera olika universitet och högskolor, industriella partners och organisationer. Just nu befinner de sig i fasen för pilottestning och marknadsutveckling av konceptet Energiklubben. Detta gör de tillsammans med ett par entusiastiska människor från landsbygden i Näshulta som vill vara delaktiga i utvecklingen av den hållbara energiomställningen. Men än finns det regelverk att modernisera för att Eljuns koncept ska möjliggöras fullt ut, såsom utvecklandet av energigemenskaper, energiskatt och moms samt klarare riktlinjer för aggregatorer. Som ny partner i Power Circle ser Eljun därför framemot att ta del av de kunskapsutbyten och samarbeten som nätverket har att erbjuda, kring bland annat att driva regeländringar.

Läs mer om Eljun här: https://www.eljun.com/

Nytt från våra partners