Ett partnerskap med många vinster – Power Circle välkomnar Infometric

Infometric_bild1_1200x600

Power Circles nya partner Infometric hjälper 200 000 lägenheter att årligen spara 1 500 ton CO2-utsläpp och 300 miljoner kronor genom minskad energi- och vattenåtgång och att underlätta för laddbara fordon och solceller i flerfamiljsfastigheter och lokaler.

Sedan år 2000 hjälper Infometric ca två tusen fastighetsägare och bostadsrättsföreningar i Sverige att mäta och sänka sina energikostnader genom Individuell Mätning och Debitering (IMD) av el och andra energislag. Man erbjuder även debiteringslösningar av laddplatser och solcellsberäkningar vilket gör boendet mer attraktivt och innebär kostnadsbesparingar på både kort och lång sikt.

– Vi ser att energimätningen i fastigheterna blir en integrerad del av fastighetens totala ekosystem. Vi vill frigöra den fulla energibesparingspotential som skapas av den information vi samlar in från fastigheter, lägenheter och lokaler. Vi vill också bidra till att minska CO2-utsläpp och påverka våra kunders miljömedvetenhet i stort, säger Olle Tjälldin, vd på Infometric

Solceller och laddplatser utgör både en grön omställning och en god investering i kombinationen med individuell mätning. Oavsett vilket system som väljs erbjuder man alltid ett öppet system vilket gör att fastighetsägaren inte är bunden till en leverantör.

– Vi ser att mätning kommer att vara en viktig del i framtidens digitaliserade elsystem. Det är kul att få med Infometric som partner för att ta del av deras insikter och utmaningar framåt. Vi är nyfikna på alla lösningar som ger system- och samhällsnytta samtidigt som konsumenterna blir en mer aktiv del i energiomställning, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

Läs mer om Infometric på deras hemsida: https://infometric.se.

Nytt från våra partners