EV Charge Partner blir partnerföretag

EV Charge Partner har nyligen beslutat att bli partnerföretag i Power Circle. Företaget är unikt eftersom kärnverksamheten uteslutande inriktas på support och underhåll av laddstationer för elfordon. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten med flera. Power Circle samlar företag med intresse i el, ny teknik och viktiga framtidsfrågor.   

 

EV Charge Partner har sitt ursprung i entreprenörstäta Gnosjö, men har idag kunder runt om i landet och expanderar snabbt på de platser i Sverige där större kluster av laddstationer växer fram. Sedan starten för två år sedan har företaget byggt upp servicecenter på nio orter.

 

Det är det gemensamma intresset för omställningen av transportsektorn mot fossiloberoende, där en fortsatt utbyggnad av laddinfrastruktur är avgörande, som är bakgrunden till partnerskapet i Power Circle.

 

– Att det växer fram företag som specialiserar sig på drift och underhåll av laddinfrastruktur är mycket glädjande. Drift och underhåll glöms lätt bort i tidiga marknader. Att det nu finns aktörer som har just detta som kunderbjudande är ett kvitto på den pågående professionaliseringen av laddinfrastrukturbranschen, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Genom partnerskapet får EV Charge Partner tillgång till Power Circles kompetens, breda serviceerbjudande och nätverk, bland annat genom de så kallade framtidsråden.

 

– Vi ser att behovet och efterfrågan av våra tjänster ständigt ökar och blir en allt viktigare del i värdekedjan för en väl fungerande laddinfrastruktur. Förare av laddbara fordon är idag är ofta helt beroende av att de laddstationer som finns installerade är tillgängliga och håller en hög driftsäkerhet. Viktigt är också att befintlig laddinfrastruktur underhålls väl och uppdateras för att vara kompatibel med nya standarder och nya fordon. Vi erbjuder tjänster för att upprätthålla en hög driftsäkerhet för laddinfrastruktur, säger David Jonsson, vd och grundare av EV Charge Partner Sweden AB.

 

Om EV Charge Partner Sweden AB

EV Charge Partner levererar driftsäkerhet åt laddstationer över hela Skandinavien. Från driftsättning till löpande service och underhåll. I samarbete med marknadens ledande aktörer. EV Charge Partner är ett ungt företag som grundades i Gnosjö 2014 och som växer i samma takt som den explosiva expansionen för elektriska fordon. Vi säkerställer laddning till eldrivna fordon överallt där våra kunder finns.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom smarta nät och energilager, e-mobility samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +46 70-791 29 62, [email protected]

 

David Jonsson, vd och grundare EV Charge Partner Sweden AB, +46 10 498 48 51, [email protected]

 

Nytt från våra partners