EV Charge Partner – laddstationernas husläkare

EV Charge Partner är ett tjänsteföretag som ger ökad driftsäkerhet åt laddstationer. Kunder driver eller äger fräst publika och semipublika laddstationer. EV kan också bussladdning och ser fram mot fler elektrifierade fordonstyper.
EV Charge Partner

Laddstationer landet över används allt flitigare. Det är goda nyheter, men det ställer också högre krav på service och driftsäkerhet. Här kommer EV Charge Partner in i bilden.

EV Charge Partner är ett tjänsteföretag som levererar driftsäkerhet åt laddstationer. Företaget har kompetens inom installation, underhåll, reparation och konfiguration av laddare. Deras kunder är ägare eller operatörer av laddstationer, främst publika och semipublika sådana.
​– Det är den typen av stationer som du ofta hittar vid bensinmackar och hamburgerrestauranger eller på torg. Vi erbjuder underhåll av laddstationerna och arbetar även med projektering och driftsättning av nya anläggningar, säger David Jonsson, vd och grundare till EV Charge Partner.


EV Charge Partners VD och grundare David Jonsson.

När David Jonsson grundade EV Charge Partner 2014 var det för att han såg den potential som fanns på elbilsområdet och samtidigt inte hittade någon som skötte just service och support av laddstationerna. Fem år senare är de redan rävar i branschen.
– Det händer väldigt mycket väldigt snabbt på det här området. I dag jobbar vi över hela Sverige och sedan två år tillbaka har vi ett dotterbolag i Polen, som är en intressant marknad. Det finns inte så mycket elbilar där än men laddinfrastrukturen i landet är välutbyggd, säger David.

Bussarna laddar upp
En stark trend som EV Charge Partner har arbetat med under 2019 är bussladdning.

– Bussladdning kommer stort och fort i Sverige nu. Tidigare har man kört mycket på biogas, men nu ställer många om till helelektrifierade bussar i stadstrafik. Det innebär mycket mindre trafikbuller och ger inga utsläpp från själva bussen, säger David.
​För en elektrifierad bussflotta är behovet av fungerande laddstationer ännu högre än för vanliga bilar.
​– Dels måste bussarna såklart följa sin tidtabell och dels har bussarna högre krav på laddeffekt, på grund av sina stora batterier. De ökade och mer komplicerade kraven som ställs på laddstationerna innebär mer jobb för oss.

​​

Den här busstrenden är enligt David början på något ännu större. Inom de närmsta tio åren tror han att vi kommer att se allt fler elektrifierade tunga fordon. Det kan gälla sopbilar, fraktbilar eller andra fordon som har förplanerade rutter och därför lättare kan elektrifieras.
– Det är en spännande utveckling, och den kommer att ställa höga krav på både laddinfrastrukturen och på elnätet. Troligtvis kommer vi att behöva jobba mer med smarta elnät för att ta fram lastbalanseringslösningar – och aktörerna i branschen måste samarbeta ännu mer. Där har organisationer som Power Circle en viktig roll att spela.

Detta reportage är del av en serie där ​Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och en inblick i sin verksamhet.
Text: Big Words Publishing
Bilder: EV Charge Partner

Nytt från våra partners