Eways och Power Circle gör gemensam sak

Som ett resultat av Power Circles arbete med el som drivmedel och infrastruktur för detta har Eways beslutat att bli partnerföretag. Eways erbjudande är att vara en oberoende leverantör av laddlösningar för enkel, säker och snabb laddning. Detta sker i nära samverkan med flera av Power Circles övriga partnerföretag, som består av energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten med flera. Power Circle samlar företag med intresse i el, ny teknik och viktiga framtidsfrågor.

 

Övergången till eldrivna fordon skapar nya arbetstillfällen till följd av de nya produkter och tjänster som behövs inom ekosystemet för elektrisk mobilitet. Eways är ett bra exempel på ett av många unga företag som skapats i spåren av omställningen inom transportsektorn. Förutom nyckelfärdiga installationer av laddstationer erbjuder företaget även innovativa molntjänster med fokus på att förenkla laddupplevelsen så att fler väljer att byta till elbil.

 

Power Circle och Eways kommer gemensamt att arbeta för att öka takten i omställning av transportsektorn, bland annat genom att sprida kunskap om fördelarna med elektromobilitet samt verka för att onödiga hinder för utbyggnaden av laddinfrastruktur undanröjs.

 

– Aktörer som kan hjälpa slutkunder genom hela processen att etablera laddinfrastruktur är mycket viktiga nu när intresset för att erbjuda laddning till hyresgäster, besökare, anställda och andra bilister ökar explosionsartat. Här har Eways en viktig funktion att fylla och jag ser fram emot att samarbeta med dem, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Genom partnerskapet får Eways tillgång till Power Circles kompetens, breda serviceerbjudande och nätverk, bland annat genom de så kallade framtidsråden.

 

– Vi drivs av omställningen till ett fossilfritt bilkörande och som en oberoende laddoperatör vill vi göra det enkelt och billigt att köra elbil så att fler väljer att byta. Vi är oroliga över eskalerande klimatförändringar och vi i Team Eways tycker att omställningen går på tok för långsamt. Som ett innovativt start-up vill vi tillsammans med större aktörer påskynda förändringen rejält och därför är samarbetet med Power Circle viktigt för oss, säger Niclas Sahlgren, vd och grundare av Eways.

 

Om Eways

Vi gör det lätt att köra elbil. EWAYS är en oberoende laddoperatör som gör det lätt för både företag och privatpersoner att välja elbil. Vi tillhandahåller laddlösningar för enkel, snabb och säker laddning hemma, vid arbetsplatsen och publikt.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom smarta nät och energilager, e-mobility samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +4670-791 29 62, [email protected]

 

Niclas Sahlgren, vd Enviroways AB, +4670-818 10 30, [email protected]

Nytt från våra partners