Ferroamp nytt partnerföretag i Power Circle

Power storage device

Vid årsskiftet blev Power Circle berikade med ytterligare ett partnerföretag – Ferroamp, som utvecklar modulära system för solceller och energilagring. Power Circle består av ett 40-tal partnerföretag och verkar för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, lärosäten med flera.

 

– Ferroamp har utvecklat helt nya koncept för solel, energilagring och energieffektivisering som gör dessa miljövänliga tekniker mer lönsamma för slutkunderna. Produkter baserad på dessa koncept kommer att lanseras både i Sverige och på exportmarknader under 2016 varför vi ser samarbetet med Power Circle som viktigt för att sprida kunskap och kännedom om de nya möjligheter inom förnybar energi som vi nu kan erbjuda, säger Björn Jernström, VD för Ferroamp Elektronik AB.

 

Olle Johansson, VD för Power Circle ser Ferroamp som ett aktuellt och önskat tillskott i partnerskaran:

 

– Power Circle har fått en allt viktigare roll som kunskapsspridare inom framtidens lösningar som spänner över det smarta hemmet, energilagring och elnäten. Med Ferroamp som partner får vi in ännu mer kompetens kring dessa områden, där vi vill påverka utvecklingen i en positiv riktning. Lösningar som Ferroamps Energihub kommer att ha en otroligt viktig roll i det framtida energisystemet, i det här samarbetet kommer Power Circle vara med och visa på det.

 

Om Ferroamp;

Ferroamp AB är ett svenskt innovationsbolag, startat 2010 som idag har 10 anställda, håller 6 patent och har globala patent pendings. Bolaget levererade sina första serietillverkade produkter under 2015 och fler innovativa produkter lanseras våren 2016 som ger ett fullt system med strömutjämning, energilager, elbilsladdning och optimering av solelsproduktion. Ferroamps mål är att bli en standard i fastigheter vid all ny elinstallation.

 

Om Power Circle;

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, konsulter, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom e-mobility, smarta nät och energilager samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, [email protected]

Björn Jernström, VD Ferroamp Elektronik AB, +46 709 308 982, [email protected]

Nytt från våra partners