Göteborg Energi ansluter till Power Circle

Götenborg Energi car

Göteborg Energi ansluter som partner till Power Circle. Med stora satsningar på laddinfrastruktur, utveckling inom smarta elnät och förbättrade erbjudanden inom förnybar el visar Göteborg Energi att de är ett framtidens energiföretag. Som partner till Power Circle kommer Göteborg Energi att fortsätta utforska och synliggöra elens roll i en hållbar samhällsutveckling.

 

 

Göteborg Energi erbjuder som Västsveriges ledande energiföretag såväl elhandel och elnät men även tjänster som fjärrvärme, gas, kyla och stadsfiber. Bredden i verksamheten gör att de har stora möjligheter att verka för ett hållbart göteborgssamhälle. Ett ansvar som Göteborg Energi tar på största allvar.

För att bygga det hållbara samhället behöver vi många olika pusselbitar kombinerat med långsiktighet och uthållighet. El är en av de viktigaste komponenterna, oavsett om det handlar om förnybar elproduktion, smarta elnät eller laddinfrastruktur. För att nå bra resultat är det naturligt för oss att jobba tillsammans med våra kunder, akademin och andra aktörer. Därför har vi valt att gå med som partner till Power Circle och vi ser fram emot ett givande samarbete, säger Lotta Brändström, vd för Göteborg Energi.

 

Göteborg Energi har nyligen gjort en stor satsning på att bygga ut laddinfrastruktur för elbilar. Med 260 nya laddare med vardera två uttag skapas 520 nya laddmöjligheter till göteborgarna.  Utbyggnaden sker i samarbete med Göteborgs fastighetsägare och är ett resultat av energibolagets strävan efter att ligga i framkant och erbjuda eftertraktade och attraktiva energilösningar. Sedan tidigare har bolaget också satt upp 14 publika snabbladdare i centrala Göteborg och i samverkan med andra aktörer skapat elbusslinje 55 (ElectriCity).

 

Partnerskapet med Power Circle blir ett sätt för Göteborg Energi att nå fler och bredare samarbeten med såväl andra energiföretag som teknikleverantörer, tjänsteföretag och lärosäten som tillhör nätverket.

 

Power Circle gläds åt förstärkningen från västkusten och hoppas att fler energibolag och fastighetsägare kan inspireras av den konkreta satsning som Göteborg Energi gjort på elektrifiering av transportsektorn.

 

Göteborg Energi är ett av flera viktiga energibolag som hjälper till att driva utvecklingen framåt, varför det är glädjande att de nu kommer in som partnerföretag. Deras höga ambitioner inom flera områden, exempelvis laddinfrastruktur, kan många inspireras av, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Göteborg Energi blir ett viktigt tillskott till Power Circle. Som energiföretag kan de både bidra till och ta del av ett brett nätverk, kunskap och omvärldsbevakning för att tillsammans med övriga medlemmar fortsätta utveckla och sprida elens roll i ett hållbart samhälle.

Foto: Jeanette Larsson, 2016

 

Om Göteborg Energi

Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder Göteborg Energi elhandel och elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster och stadsfiber. Och som göteborgarnas eget energibolag jobbar bolaget för ett hållbart göteborgssamhälle genom bland annat en smartare kollektivtrafik, fler hållbara bostäder och minskade koldioxidutsläpp i staden. Läs mer på www.goteborgenergi.se

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

 

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +46 70 791 29 62, [email protected]

 

Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi, +46 70 466 04 28, [email protected]

Nytt från våra partners