H1 sluter upp kring framtidsfrågorna i Power Circle!

H1 Communication är specialister på insikter kring slutkonsumenternas beteenden, önskemål och behov, certifierat för ISO 9001, 14001 och 27001, erbjuder alla tjänster på samtliga nordiska språk - dygnet runt, året om.
H1

Många av våra uppdragsgivare finns inom el, energi och e-mobility. Tillsammans påverkas vi i allra högsta grad av den transformation som pågår. Jag ser Power Circle som en ytterst kompetent och stark organisation där vi får möjligheten att bygga kunskap, samverka och bidra. Jag är trygg med att vi nu finns med kring framtidsfrågorna och ser verkligen fram emot att bidra i nätverket, säger Mattias Lööv, VD för H1.

H1 Communication är ett nordiskt BPO-företag med europeiska samarbetspartners som erbjuder outsourcing av kundservice, teknisk support, PKI-tjänster och svarsservice. Företaget satsar på ledande kundupplevelser genom fokus på kvalitet, informationssäkerhet och medarbetarvarumärket (HAPPY-filosofin). Som Nordens största delägarledda branschaktör bygger H1 kundnära samarbeten med stort engagemang och kontinuitet i alla lägen. Företaget är certifierat för ISO 9001, 14001 och 27001, och med enheter runt om i Norden erbjuds alla tjänster på samtliga nordiska språk – dygnet runt, året om.

Som specialister på kundkontakt och kundupplevelser kan H1 bidra med kunskap och insikter kring slutkonsumenternas beteenden, önskemål och behov. Omställningen till ett fossilfritt samhälle är en stor förändring och konsumenters beteende och behov ändras i takt med omställningen. Där vill H1 bidra med ”örat-mot-rälsen”.

På Power Circle arbetar vi övergripande med framtidens elsystem, elektrifierade transporter och energilösningar. Vi samlar ett brett spektrum av aktörer som på ett eller annat sätt påverkas av den pågående omställningen. Vi välkomnar H1 och ser fram emot att få ta del av deras kunskap kring konsumentens behov och upplevelse. I omställningen har konsumenterna en väldigt viktig roll, säger Johanna Lakso, VD för Power Circle.Läs mer om H1 på deras hemsida: https://h1.se/

Nytt från våra partners