Hager satsar på hållbarhet: Lösningen som laddar hemmet med elbilen

Hager hemsida

Power Circles nya partner Hager är leverantör av system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Just nu ingår Hager i ett forskningsprojekt om energilagring i hemmet. Med tekniken bidirektionell laddning kan överskottsel lagras i bilen och användas i hushållet vid behov.

Enligt de svenska energi- och klimatmålen ska elproduktionen år 2040 vara 100 procent förnybar. Av den anledningen riktas nu fokus på att utveckla vind- och solkraft. Dessa två energislag brottas dock med ett gemensamt problem: energilagring. När det är vindstilla och mörkt blir energislagen verkningslösa. Hager är därför involverade i ett forskningsprojekt som kan bidra till att lösa utmaningen med energilagring: dubbelriktad laddning hemma, även kallat Vehicle to Home (V2H). Den innovativa tekniken ger ekonomiska fördelar och säkrare tillgång på el.

Idén, som utnyttjar potentialen i elbilen, är lika enkel som den är genial: elbilens högvoltsbatteri laddas inte bara från hemmets elförsörjning för användning som energikälla för fordonet, utan det kan också användas som en decentraliserad lagringskälla och försörja hemmet med el.

– Ett bilbatteri kan lagra ungefär lika mycket energi som ett genomsnittligt hushåll förbrukar på en vecka. Den potentiella lagringskapaciteten är minst sagt betydande, säger Leif Hallén, vd på Hager.

I framtiden kommer den nya infrastrukturen för laddning teoretiskt kunna tillåta ett elektriskt fordonsbatteri att laddas från vilken hemanslutning som helst och även leverera energi tillbaka till hemnätet. Fastighetsägare som producerar sin egen elektricitet från till exempel solceller på taket kommer att kunna använda bilen som mellanlager för att sedan förse hemmet med el vid behov.

– V2H har en stor potential för att minska elkostnaderna för husägare och öka både nätstabilitet och försörjningssäkerhet i händelse av ett strömavbrott. Att använda batterier från tusentals elfordon för att ge ett betydande bidrag till klimatet är en vision som har fascinerat oss från första början, säger Leif Hallén.

Detta är dock bara början. Ett bidirektionellt laddningssystem som lämpar sig för vardagsbruk kräver mycket mer. För att kunna hantera energiutbytet med fordonet krävs ett energihanteringssystem för smarta hem, och naturligtvis en laddstation. Hager erbjuder flera lämpliga lösningar för detta, och exempelvis går det att ansluta deras system till elbilens app för att få översikt av den aktiva laddningen.

– Att möjliggöra för kunder att ta en mer aktiv roll på elmarknaden gynnar både kunden själv och elsystemet. Därför är det viktigt att aktörer som Hager finns och erbjuder produkter till konsumenter som vill bidra till energiomställningen. Dessutom kan de bidra med spännande kompetens in i vårt nätverk, säger Johanna Lakso, vd Power Circle.

Power Circle släppte för ett drygt år sedan ett faktablad om Vehicle to Grid, där Vehicle to home är en möjlighet. Tekniken är under utveckling och kan potentiellt ge stor nytta. Leif Hallén är övertygad om projektets potential

– I framtiden kommer ett ökande antal husägare att ha en bil i garaget eller utanför hemmet som kan lagra energi som genererats av hemmet. Kunder som har en egen solcellsanläggning kan optimera sin mobilitet både när det gäller kostnader och koldioxidförbrukning samtidigt som de avlastar elnätet. Detta blir ett viktigt bidrag till en lyckad energiomställning.

Läs mer om Hager på deras hemsida!

Leif Hallén, vd på Hager

Nytt från våra partners