HEM ansluter till Power Circle

Allt fler företag med intresse inom el och elektrifiering ser fördelarna med att vara partnerföretag i Power Circle. I början av december beslutade Halmstads Energi och Miljö, ett ambitiöst regionalt energiföretag i Halland, att bli partnerföretag. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten med flera. Power Circle samlar företag med intresse i el, ny teknik och viktiga framtidsfrågor.  

 

Teknikutveckling och megatrender bidrar till att energilandskapet håller på att förändras, med både möjligheter och utmaningar till följd. Smarta elnät, batterilager, elbilar och småskalig elproduktion är sannolika beståndsdelar i det framtida elsystemet. Tillsammans med partnerföretagen utforskar Power Circle de möjligheter som följer med den snabba utvecklingen av ny teknik.

 

Halmstads Energi och Miljö är ett regionalt energiföretag som ser möjligheterna i den omställning som nu sker. I företaget finns nyfikenhet och höga ambitioner, som bland annat tar uttryck i nya affärsmodeller, satsningar på lokal laddinfrastruktur och andra innovativa initiativ, bland annat har Halmstads Energi och Miljö byggt en av de större solcellsanläggningarna i Sverige. Anläggningen var den första i sitt slag som byggdes på en nedlagd deponi, ett sätt att använda obrukbar mark till förnybar elproduktion.

 

Samarbetet mellan Halmstads Energi och Miljö och Power Circle får en flygande start. Redan idag (8/12) arrangeras ett gemensamt seminarium i Halmstad om möjligheterna med energilager i elsystemet, en av de framtidsfrågor som Power Circle arbetar med.

– Det är väldigt roligt att som nyblivet partnerföretag i Power Circle få inleda med ett seminarium om energilagring. Det är en mycket viktig och högst aktuell fråga för oss som nätbolag. Det är för att följa frågor som denna och andra framtidsfrågor som vi bestämde att vi ville bli partners med Power Circle, säger Monica Karlsson, vd för Halmstads Energi och Miljö.

Mer information om det gemensamma seminariet finns här.

 

Om Halmstads Energi och Miljö;

HEM är en affärsdrivande koncern som ägs till 100 % av Halmstads kommun. Vi förser över 45 000 kunder i Halmstad med olika tjänster inom avfallshantering och energi (el, fjärrvärme och totalenergi). Antalet anställda är cirka 230 personer.

 

Om Power Circle;

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom smarta nät och energilager, e-mobility samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, [email protected]

Monica Karlsson, VD Halmstads Energi och Miljö AB, +46 (0)35-19 15 94, [email protected]

Nytt från våra partners