Kalmar Energi blir partnerföretag i Power Circle

Kalmar Energi blir det tionde energiföretaget att ansluta sig till Power Circle, efter att nyligen fattat beslut om att bli partnerföretag. Kalmar Energi arbetar för att leverera en enkel och hållbar energitillvaro i Kalmarregionen, vilket nu också innefattar att erbjuda en lokal laddinfrastruktur för elfordon.

 

Power Circle samlar ett stort antal företag från alla delar av energibranschen kring relevanta framtidsfrågor såsom elektrifiering av fordonssektorn, framtidens elnät och lagring av energi. Bland partnerföretagen finns energiföretag, tillverkare av produkter för elnät, laddinfrastruktur, solenergi och energilagring samt tjänsteleverantörer och lärosäten.

 

Kalmar Energi är verksamma i Kalmarregionen och har i koncernen elproduktion, elnät, fjärrvärme och energitjänster. Bland satsningarna finns också lokal laddinfrastruktur, elbilspooler samt solparker och vindkraft där kunderna kan bli andelsägare.

 

Det är det gemensamma intresset för den pågående omställningen av transportsektorn mot fossiloberoende, där el har en viktig roll att spela, som är bakgrunden till partnerskapet i Power Circle.

 

– ”Det är fantastiskt roligt att börja samarbeta med Kalmar Energi, som har tagit många spännande initiativ lokalt. Bilpoolen med elbilar för både korta och långa resor är ett av många bra exempel. För Power Circle är det värdefullt att utöka nätverket med Kalmar Energi och det gläder mig att fler energiföretag engagerar sig hos oss”, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Genom partnerskapet får Kalmar Energi tillgång till Power Circles kompetens, breda serviceerbjudande och nätverk, bland annat genom de så kallade framtidsråden.

 

– ”Ett av våra fokusområden i år handlar om att förenkla vardagen för våra elbilsresenärer och det här samarbetet är ett viktigt steg i den riktningen. Att aktivt arbeta tillsammans med andra aktörer med frågor som rör infrastruktur och infraservice är en förutsättning för en mer hållbar utveckling”, säger Daniel Jedfelt, Kalmar Energi.

 

Om Kalmar Energi

Kalmar Energi är regionens ledande energileverantör. Vi förser Kalmar, Smedby och Lindsdal med biobränslebaserad när- och fjärrvärme. Dessutom levererar vi sol-, vind-, vatten- och biobränsleproducerad el till ca 30 000 kunder i sydöstra Sverige och förser delar av Kalmar med fjärrkyla och optisk fiber. Vi omsätter årligen ca 800 miljoner och har drygt 90 medarbetare.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 50 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta:

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, [email protected]

Daniel Jedfelt, Distributionschef Kalmar Energi, +46 (0)70-647 46 28, [email protected]

Nytt från våra partners