Linde Energi går med i Power Circle

Man behöver inte vara stor för att ligga i framkant. Det är Linde Energi ett bra exempel på. Med en hundraårig historia är de fast beslutade att finnas kvar i hundra år till. Att bli partnerföretag i Power Circle är en del i den strategin.

 

Linde Energi finns i Bergslagen, norr om Örebro. Med hundra års erfarenhet i ryggsäcken är man fast besluten att navigera i det snabbt förändrade energilandskapet för att finnas kvar minst lika länge till. En grundförutsättning för detta är att omvärldsbevaka och vara nyfiken på de möjligheter som ny teknik och nya kundbeteenden erbjuder. Det är därför ett naturligt steg att bli partnerföretag i Power Circle.

 

– Linde Energi har en fantastiskt ambitiös och väl genomtänkt strategi, med ett stort intresse för de framtidsfrågor vi arbetar med. Vi behöver fler lokala energiföretag bland partnerföretagen för att vidga våra vyer och få nya perspektiv på frågorna vi arbetar med. Linde Energi är därför ett mycket välkommet tillskott, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Linde Energi har bland annat blivit uppmärksammade för sitt innovativa arbete med fjärrvärme, där nära 100 procent av värmen är spillvärme från lokala industrier. Inom koncernen finns också elhandel, elnät och elproduktion med egen vattenkraft och solceller. Det planeras också en utbyggnad av lokal laddinfrastruktur för att möjliggöra elektrisk mobilitet.

 

I och med intåget som partner i Power Circles breda nätverk säkerställer Linde Energi tillgång till ett brett nätverk, kunskap och omvärldsbevakning som kan stötta bolaget i sitt arbete att uppfylla sin strategi.

 

– Vi vill vara med och göra skillnad och elektrisk mobilitet är ett av de områden vi kommer att prioritera. Partnerskapet i Power Circle stärker oss i det här arbetet, säger Jens Isemo, vd för Linde Energi.

 
Om Linde Energi

Linde Energi är energibolaget för alla som tycker att energileveranser ska handla om mer än kilowattimmar, nät eller fasta och rörliga priser. Linde energi vill mer än så. De vill skapa en relation med alla som tror på fördelen med småskalighet, sunda energilösningar och nära personlig service.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 50 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +4670-791 29 62, [email protected]

Jens Isemo, vd Linde Energi AB, +4670-567 18 78, [email protected]

Nytt från våra partners