Bee Charging Solutions ökar takten inom elbilsladdning

Person looking at a map

Som Sveriges största laddoperatör vill Bee Charging Solutions göra det enklare att äga och resa med elbil. Tillsammans med sina partners arbetar de för att täcka upp hela landet med sina laddpunkter.

Utvecklingen inom elbilar går i rasande fart. Bara sedan Bee Charging Solutions vd Fredrik Nordin köpte sin första elbil för fyra år sedan har bilbatteriets kapacitet närapå tredubblats.

När en elbil kan köra 30 mil på en laddning och går att köpa till ett likvärdigt pris som en fossilbil så når vi en punkt där antalet elbilar kommer att öka kraftigt i Sverige. Det tror vi inträffar år 2020. För att det ska bli verklighet krävs en väl utbredd infrastruktur av laddmöjligheter, säger Fredrik Nordin.

Med laddpunkter från Skåne i söder till Kiruna i norr är Bee Charging Solutions Sveriges största operatör för laddning elbilar.

– Vårt mål är att göra det lätt att köra elbil genom att erbjuda laddlösningar för privatpersoner, företag, fastigheter och offentlig sektor samt laddning längs vägen, säger Fredrik Nordin.

Integrerar bilen i energisystemet

För laddning hemma eller på arbetsplatsen erbjuder Bee en smart laddbox som balanserar effektuttaget. Fredrik menar att det i framtiden finns möjlighet att integrera elbilen i fastighetens energisystem.

– Om man kan integrera bilarnas batterier i fastigheterna kan bilarna vara en resurs för att avhjälpa effekttoppar i elnätet. Att bilen går att använda till mer än bara transport skulle innebära både miljömässiga och ekonomiska besparingar, säger Fredrik.

För att elbilen ska kunna bli en del av energisystemet krävs vilja och samverkan. Bilarna behöver vara utrustade med mjukvara som är både tillgänglig och kompatibel för att överföra elen från bilen och in i elnätet.

– Tekniken finns men den behövs tillgängliggöras. Det måste också vara lätt att ansluta sin bil till elnätet och för att det ska gå krävs det att alla inblandade aktörer är villiga att samarbeta. Vår fördel som laddoperatör är att vi är teknikoberoende samt att vi ägs av tre energibolag vars affärsidé är just att försörja fastigheter med el, säger Fredrik Nordin.

Samverkar för fler laddplatser

Både på eget initiativ och i samarbete med andra utökar Bee sitt laddnät i rask takt. Från och med den första april ingår alla Umeå Energis och Jönköping Energis publika laddstationer i Bee’s nationella laddnätverk. Ett annat exempel på samarbete är Scandic Hotels, där Bee under förra hösten levererade över 200 laddstationer i anslutning till flera av Scandics anläggningar.

– Tillgång till laddning när bilen står parkerad är en av de viktigaste förutsättningarna för omställningen till elbil. Att samarbeta med andra företag gör det möjligt för oss att täcka hela Sverige med vår laddnät. Det kopplar ihop landet och möjliggör resande för både korta och långa sträckor, säger Fredrik Nordin.

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och en inblick i sin verksamhet.

Text: Big Words Publishing
Bild: Bee Charging Solutions

Nytt från våra partners