Elways laddar elbilen i farten

Construction worker wearing neon vest

När Elways grundades för tio år sedan hade knappt någon hört talas om begreppet elvägar. Sedan dess har mycket förändrats – i dag är det många som nyfiket sneglar på Elways elektrifierade vägskenor.
Genom att lägga ner elskenor i vägarna vill Elways göra det möjligt att ladda elbilar medan de körs. I ett nationellt perspektiv räcker det med att elektrifiera de allra största vägarna, mellan två och fyra procent av Sveriges vägnät, för att åstadkomma en enorm skillnad.
– Om bilar kan laddas under körning försvinner den begränsning som dagens bilbatterier innebär. Med hjälp av elvägar kan framtidens elbilar köra tio gånger så långt som fossildrivna bilar kan i dag, säger Elways grundare Gunnar Asplund, som i bagaget har snart 40 års erfarenhet av att jobba med strömöverföring på ABB.

 

Allmän testväg
Vägskenan som Elways tagit patent på är strömförande först när en elbil med strömavtagare befinner sig på vägen. Under sju års tid har man i mindre skala testat tekniken på en inhägnad testbana för att sedan ta projektet ut på allmän väg 2017. Vägen i fråga löper mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde, en sträcka om totalt 13 kilometer. Projektet kallas eRoadArlanda och är ett samarbete mellan flera aktörer.
– Att gå från testväg till allmän väg har varit en utmaning, inte minst eftersom den allmänna vägen till stor del trafikeras av tung trafik. Vi har exempelvis fått göra några justeringar i skenorna så att de bättre ska klara av nedsmutsning och grus på vägen, berättar Gunnar.

 

Citat

 

Automatisk strömavtagare

I dag finns såväl tekniken som viljan att ta konceptet elvägar till nästa nivå. Det som behövs för att skala upp är bland annat att göra tillverkningen av elskenan industriell. Hittills har skenorna till stor del producerats manuellt. Dessutom behöver elbilarnas teknik utvecklas och anpassas.
– Lösningen med en avtagare under bilen som automatiskt ansluter till elvägen vid körning behöver integreras i biltillverkarnas processer. Dessutom behöver vi flera elbilar på vägarna för att en investering i elvägar på riktigt ska löna sig.

Fler elbilar på vägarna kräver dock just lösningar som denna, vilket gör det till en hönan och ägget-situation.

– Ska vi få fler att välja elbil behöver vi få till laddlösningar som är både billigare och bättre än nuvarande teknik. Där kan elvägar och laddstolpar komplettera varandra.

 

Globalt sett är konduktiv laddning i vägen en ovanlig nisch. Sedan tidigare finns pilotprojekt både inom luftburna kontaktledningar och trådlös induktionsladdning, men den lösning Elways tagit patent på är det ingen annan som hanterar i hela världen. Andra länder sneglar därför nyfiket på de lösningar och testresultat som Elways levererar i Sverige.
– Inom de närmaste åren planerar Trafikverket för ett större elvägsprojekt som totalt omfattar 2030 kilometer väg. Min förhoppning är att man i framtiden ska kunna köra från Sverige till Spanien utan att behöva stanna och ladda sin elbil, säger Gunnar Asplund.

 

Varför

 

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och en inblick i sin verksamhet.

 

Text: Big Words Publishing
Bild: Elways

Nytt från våra partners