Fortum satsar på storskaliga batterier

När allt mer el kommer från förnybara källor, som till exempel vind- och solkraft, ökar behovet av flexibilitet i kraftsystemet. För att möta det här behovet sjösätter Fortum under hösten två projekt kopplade till storskaliga batterilösningar.

 

Den första batterilösningen handlar om att hjälpa en nätägare säkra upp elförsörjningen vid strömavbrott. Med batteriets hjälp kan nätägaren säkerställa att elnätet kan drivas även när stormar bryter den ordinarie strömtillförseln.

 

– Det speciella med området där batteriet ska placeras är att det är ofta är utsatt för stormar. Batteriet säkerställer strömförsörjningen under 24 timmar så att nätoperatören får tid på sig att laga felet. Utgångspunkten är att nätägaren kan räkna hem investeringen genom att slippa kostnader för avbrottsersättningar, berättar Catarina Naucler, R&D manager på Fortum.

 


Effektiviserar vattenkraften

 

Det andra batteriprojektet syftar till att stötta ett av Fortums egna vattenkraftverk och göra det mer flexibelt. Jämfört med turbinerna som tar mellan 30 och 60 sekunder att starta upp eller sakta ner – beroende på elnätets behov – har batterierna bara en reaktionstid på 40 millisekunder.

 

– Batterierna kommer att öka vattenkraftens förmåga att bidra till flexibilitet i elnätet. Samtidigt minskar behovet av snabba upp- och nedregleringar av kraftverket, vilket minskar slitaget på turbinerna. Det här effektiviserar vattenkraften eftersom det krävs mindre vatten för att få ut samma effekt, säger Catarina.

 

Lager och flexibilitet
Energilager och flexibilitet blir allt viktigare ingredienser på framtidens energimarknad. Det finns en stor industrinytta i att vissa aktörer äger och driver batterilager medan andra lånar energi för att frekvensreglera, menar Catarina.

 

 

– På så vis får batterioperatören en intäkt medan andra får tillgång till energi eller effekt utan att behöva äga den själv. Ett batteri kan skapa många nyttor för olika aktörer och det gäller att kunna få så många inkomstströmmar som möjligt för att göra affären lönsam.

 

 

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och ger en inblick i sin verksamhet.

Text: Big words publishing

Bild: Fortum

Nytt från våra partners