Möt våra partners: Systecon optimerar energibranschen

Picture of Magnus Andersson

I över 40 år har svenska Systecon hjälpt företag världen över att förbättra sin verksamhet genom att balansera livscykelkostnad mot systemeffektivitet. Ett av Systecons senaste uppdrag berörde Vattenfalls samtliga elproduktionsanläggningar i Europa.

 

  • Vad händer om en transformator går sönder på Ringhals?
  • Vad blir produktionsbortfallet och vad innebär det i förlorade intäkter?
  • Vad kostar en reservtransformator och skulle det löna sig att ha en sådan tillhanda?
  • Var ska den reservtransformatorn i sådana fall placeras – för att på bästa sätt även kunna fungera som reserv i ett annat kraftverk?
  • Till sist – hur ser det ut för Vattenfalls andra produktionsanläggningar runtom i Europa?

 

Att analysera effekten av reservtransformatorer för Vattenfalls samtliga större elproduktionsanläggningar i Europa är inget litet uppdrag. Men Systecon har å andra sidan specialiserat sig på dessa frågor i snart ett halvt sekel.

 

– När underhåll är dyrt och konsekvenserna av ett driftstopp är stora – då måste man som företag räkna på driftsäkerheten och kostnaderna för att upprätthålla den, säger Magnus Andersson på Systecon.

 

 

Systecons uppdrag är inte att hjälpa sina kunder att nå 100 procents tillgänglighet. I stället är målet att uppnå den optimala tillgängligheten utifrån ett kostnadsperspektiv.

 

– För en viss kostnad får du en viss prestanda – du gör en investering och får ut ett resultat. Vårt jobb är att hitta rätt balans. Att öka tillgängligheten från 95 till 96 procent är till exempel mycket dyrare än att öka den från 60 till 61 procent. Vi kan svara på om det är värt det.

 

Systecon är både ett konsultbolag och ett mjukvaruföretag. Konsultverksamheten är fokuserad till Skandinavien men mjukvaran Opus Suite används av företag i hela världen. Med Opus Suite kan företagen själva göra beräkningarna som krävs för att optimera sin underhållslösning.

 

– Med våra verktyg kan man till exempel analysera om ett företag sitter på rätt reservdelar, om man är rätt organiserade ur ett underhållsperspektiv och hur detta påverkar ekonomin över livscykeln. Vi kan också analysera potentiella synergieffekter mellan olika anläggningar och ställa olika scenarier emot varandra – för att få ut så mycket prestanda som möjligt till en så låg kostnad som möjligt.

 

Ofta kan besparingarna som görs med hjälp av Systecon uppgå till 20 procent eller mer. Och även en mycket mindre besparing än så kan handla om stora summor för de ofta stora internationella koncernerna – som till exempel Vattenfall med över 200 energiproducerande anläggningar i Europa. Här har Systecon gjort en genomgripande modellering av samtliga produktionsanläggningar och de transformatorer som binder samman dem med elnätet. Ett komplicerat projekt, men frågan man ville ha svar på är egentligen ganska enkel – lönar det sig för Vattenfall att investera i reservtransformatorer? Om ja, vilka typer av transformatorer och var ska de placeras?

 

– Med hjälp av data från Vattenfall har vi kunnat kartlägga produktionen från varje anläggning och risken att de olika transformatorerna ska gå sönder – och ställa det mot investeringen i en reservtransformator. Med stöd av Opus10 har vi gjort en prioriteringslista över vilka anläggningar som är mest betjänta av att ha en reservtransformator som snabbt kan kopplas in.

 

Magnus ger ett exempel på hur man tänkt.

 

– Om en av transformatorerna som kopplar ihop ett block på Ringhals med elnätet går sönder så blir produktionsbortfallet stort. Finns det en reservtransformator att tillgå kanske avbrottet varar i en månad – men måste en ny köpas in så kan det handla om betydligt längre produktionsbortfall.

 

Vattenfall har nu fått en lista över de europeiska produktionsanläggningar som bör prioriteras när reservtransformatorer köps in. Och besparingarna kan bli stora.

 

– Kort sagt kan man säga att vi, per befintlig transformator, ställer risken av ett produktionsbortfall i anläggningen mot investeringskostnaden av reservtransformator. Är kvoten mellan dessa två parametrar hög kan det vara lönsamt att investera. Med hjälp av Opus10 kan vi sedan avgöra vilka investeringar som bör göras först för att nå den högsta systemnyttan.

 

 
Text: Gustaf Brickman, Big Words Publishing

Bild: Magnus Andersson, Systecon

Nytt från våra partners