Trollhättan satsar på LoRaWan

Trollhättan Energi image

Trollhättan Energi har gått från att vara ett klassiskt energibolag till ett brett infrastrukturbolag. Nu satsar det kommunala bolaget på Internet of Things och LoRaWan-teknik – som ska göra det lättare för kommunens invånare att vara en del av energiomställningen.

Kommunägda Trollhättan Energi, har en bred portfölj av produkter och tjänster – bland verksamheterna finns såväl renhållning, vatten och avlopp, fiber och biogas. Utöver då så klart elnät och elhandel, där smarta tjänster inkluderar affärsområden som solceller och elbilsladdning. Men hur kan ett kommunalt energibolag rent konkret vara en del i energiomställningen? Jonas Bergqvist, försäljningschef på Trollhättan Energi, säger att de både vill och kan spela en viktig roll.

– För det första kan vi föregå med gott exempel och vi har länge arbetat för att vara fossilfria i den egna verksamheten. Men framför allt kan vi kratta manegen för att våra kunder och invånare själva ska kunna vara en del av utvecklingen. Och det gör vi inte minst genom att tillgängliggöra ny teknik.

Trollhättan Energi byggde till exempel sin första snabbladdningsstation för elbilar i Trollhättan redan 2014, och mellan 2016 och 2017 öppnade de upp över hundra publika laddplatser i kommunen.

– På så sätt visar vi för invånarna att elbilen är på väg, och vi visar också att det är möjligt att använda den i Trollhättan. Det är ju ett måste för att driva på utvecklingen.

Visualisera för engagemang

Det handlar alltså både om att faktiskt göra det möjligt att använda ny teknik, men även om att utbilda och visa vad som är möjligt. Nu, 2020, ser Jonas Bergqvist framför sig att utbildningen kommer att bli ännu viktigare.

– Jag ser framför mig att vi som energibolag måste visualisera för våra kunder hur allt hänger ihop. Vi har solceller, elbilsladdning, energilagring och elnät och handel – och alla dessa delar fungerar i symbios. Men för våra invånare är det svårt att se vad det innebär, både för miljön och för plånboken, och här tror jag att vi kan spela en viktig roll.

Effektbegränsningar

Inte minst är det viktigt att hjälpa både företag och privatpersoner att förstå skillnaden på energi och effekt, och att förbereda Trollhättan på en eventuell framtid med effekttaxa och effektbegränsningar.

– Förr eller senare kommer vi att hamna där, och då är det vårt uppdrag att förklara vad det innebär. Vi måste till exempel prata om när man ska ladda sin elbil och inte, och varför.

Med hjälp av Internet of Things (IoT) vill Trollhättan Energi också flytta gränssnittet längre från användaren. Det ska i slutändan vara det smarta hemmet som styr både elbilsladdning och uppvärmning.

– Hemmet ska agera utifrån premisserna man på förhand har bestämt. Till exempel kan det bli aktuellt att effektbegränsa fjärrvärmen för vissa fastigheter mellan klockan 7 och 9 på morgonen, och hålla uppe temperaturen genom att öka den en halv grad timmen dessförinnan. Men för att det ska vara möjligt så måste vi tillhandahålla rätt teknik, säger Jonas Bergqvist.

Jonas Bergqvist, försäljningschef, med en sensor till LoRaWan-nätet.

LoRoWan-master täcker Trollhättan

Därför har Trollhättan Energi satt upp ett ”smalbandsnät” med hjälp av LoRaWan-teknik som täcker hela Trollhättan. LoRaWan är en trådlös datakommunikationsteknik som är viktig för att kunna skapa smarta städer. Flera master har nu satts upp i Trollhättan, med en räckvidd på över en mil. Dessa master kan kommunicera med sensorer runt om i staden, som mäter allt från temperatur, koldioxidnivåer och luftfuktighet – till hur full en soptunna är.

– Det här är ett steg mot att tillgängliggöra tekniken bakom smarta hem. En bostadsrättsförening eller en hyresvärd kan nu bli en del i att undvika effekttoppar och dessutom minska sina el- och uppvärmningskostnader. Precis som Google Maps berättar vilken väg som går snabbast vill vi kunna visa när det är bäst att ladda bilen.

Detta reportage är del av en serie där Power Circles partnerföretag, ett i taget, lyfter framtidsfrågor och en inblick i sin verksamhet.

Text: Big Words Publishing

Huvudbild: Andreas Olsson

Nytt från våra partners