MVS driver på energiomställningen med nya lösningar för strömförsörjning

MVS

För att kunna fatta långsiktigt hållbara beslut krävs både vetskap om vilka utmaningar som finns, och kunskap om nya tekniker. Det menar MVS, som sedan starten år 2000 har arbetat med batteri- och strömförsörjningssystem. Sedan dess har bolaget ständigt utvecklats, och idag är MVS en heltäckande leverantör inom strömförsörjning.

För MVS är det en självklarhet att bidra med expertis och att belysa frågor om framtidens elsystem. Genom Power Circle finns möjligheten att tillsammans med andra branschaktörer och nya samarbetspartners driva på omställningen för ett mer hållbart samhälle, och lyfta nya miljövänliga lösningar inom strömförsörjning, berättar Oscar Arvidsson, delägare i MVS.

Under våren har MVS lanserat både energilagringssystem anpassat för användning oberoende av anslutning till elnätet, och snabbladdare för elbilar för att möta de ökade kraven på el som drivmedel. Utöver detta arbetar bolaget med att skapa skräddarsydda lösningar för att utrusta både tunga och lätta fordon med batterier, laddare och applikationer – beroende på behov och önskemål. 

Vi är mycket glada över att MVS går med som partner. De sitter på mycket teknisk kompetens som kan bidra till vårt arbete om framtidens elsystem. Jag hoppas att vi båda kan få stor nytta av det här partnerskapet, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

Nytt från våra partners