Nacka Energi Försäljning vill ge kunderna ett framtidssäkert energisystem

Par vid snabbladdare

Utbyggnad av laddinfrastruktur och energilager står i fokus för Nacka Energi Försäljning under 2023. Nu går Nacka Energi Försäljning även med som partner i Power Circle för att kunna ta del av ny kunskap om elektrifieringens framtidsfrågor. 

Efterfrågan på publika laddplatser i Sverige och Nacka har ökat markant de senaste åren i takt med att fordonsflottan elektrifieras.  För att möta både dagens samt det kommande behovet har Nacka Energi Försäljning installerat 136 stycken publika laddpunkter runt om i Nacka för boende och besökande.  

– Eftersom vårt fokus är att utveckla erbjudanden som stödjer samhällets omställning till ett hållbart, flexibelt och smart energisystem så är det viktigt för oss att ha en partner som är i framkant. Genom vårt partnerskap med Power Circle håller vi oss informerade och uppdaterade om utvecklingen i branschen och kan fortsätta leverera framtidssäkrade lösningar som skapar värde både för våra kunder och energisystemet i stort, säger Johan Hellberg, Affärsområdeschef Energitjänster. 

Nacka Energi Försäljning är ett dotterbolag till Nacka Energi som är en nätägare i Nacka kommun. De senaste åren har mycket av fokuset varit på laddinfrastruktur, men nu kikar de även med intresse på den utveckling som sker inom energilager.  

– De senaste åren har omkring 150 MW batterilager installerats direkt mot elnätet och många hundra MW till ligger i pipeline enligt olika aktörers aviserade planer. Dagens priser på stödtjänster gör batterier väldigt ekonomiskt intressant, men resurserna kan möjliggöra så mycket mer än balanstjänster. Det ska verkligen bli spännande att följa utvecklingen och nya partners som Nacka Energi Försäljning som vågar blicka framåt, säger Johanna Lakso vd på Power Circle. 

Nytt från våra partners