Novoleap bygger framtidens transportsystem

novoleap

Power Circles nya partner Novoleap arbetar med helhetslösningar för varuägare och transportörer som står inför att elektrifiera sina transporter. I deras analyser bli det tydligt att det finns många vinster med att samordna laddningen mellan flera transportaktörer. 

Det senaste året har allt fler företag börjat kika på möjligheten att elektrifiera sina transporter. Novoleap arbetar med att ta fram strategier, analyser och beslutstöd som ligger till grund för hur företag kan ställa om hela eller delar av sina transporter och fordonsflottor för att kunna bli mer hållbara och kostnadseffektiva. 

Novoleap är ett nytt bolag på emobilitykartan som erbjuder sina kunder allt ifrån att etablera affärsmodeller, logistikplanering och effektivisering till att tillhandahålla laddinfrastruktur och transportfordon genom konvertering av kundens befintliga fordon. Fordonen behöver inte vara klassiska bilar och lastbilar utan även anläggnings- och kranbilar eller temperaturreglerade transporter kan inkluderas i omställningsarbetet.  

– Tillsammans med partners arbetar vi med alla tillgängliga teknologier för elektrifiering: batteridrift, vätgas, elvägar och energilagring, som vi kompletterar med mjukvara som stöttar planering och optimering av fordonsflottor och infrastruktur, säger Henrik Wallström, vd och grundare till Novoleap.

Bolaget är också en av parterna i ett spännande forskningsprojekt med stöd från Vinnova och programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, FFI. Målet med projektet är att etablera en öppen plattform för delad laddinfrastruktur. Projektet drivs i Stockholm tillsammans med Elis, Convini, Martin & Servera, Mathem, Sorunda, NCC, Lunds Universitet samt Chalmers Tekniska Högskola. Syftet med projektet är att snabba på elektrifieringen av transporter genom att visa på ekonomiska vinster genom att både optimera förbrukning genom smart planering och prediktering av både flöden och laddningsbehov. 

– Smarta lösningar som delad infrastruktur kan sänka kostnaderna för investering och drift, vilket minskar tröskeln för företag att ställa om till elektrifierade transporter. Vi hoppas att genom Power Circle både kunna sprida resultaten samt hitta nya intressanta partners för nästa steg i detta mycket intressanta projekt, säger Johan Klintberg, som driver projektet för Novoleap.

På motsvarande sätt är Novoleap engagerade i ett projekt för Norrköpings Hamn, där de tillsammans med både fordon- och infrastrukturleverantörer, som NCC och Terberg, levererar en omställningsplan. Projektet är en del i en stor utveckling av regionen med både utbyggnad av hamnen och stora investeringar i ett nytt hamnområde. För att öka resurseffektiviteten ytterligare ser de kopplingen till elsystemet som intressant. 

– Genom att vara med i Power Circle hoppas vi kunna knyta viktiga kontakter och skapa möjligheter för kunskapsutbyten om framtidens el- och transportsystem, avslutar vd Henrik Wallström.

Läs mer om Novoleap: https://novoleap.com/

Nytt från våra partners