Power Circle utökas med Solelia Greentech

Solelia Greentech logo

Innovationsföretaget Solelia Greentech har beslutat att bli partnerföretag i Power Circle. Solelia Greentech är en ledande leverantör av lösningar för solladdning av elbilar och har med sin unika innovation Solbanken möjliggjort laddning av solenergi dygnet runt.

 

Elbilar och förnybar el är en nödvändig kombination för att nå de ambitiösa målen för den svenska transportsektorn. Därför har Solelia Greentech sedan 2012 installerat solladdstationer tillsammans med kunder runt om i Sverige. För att säkerställa att laddstationerna levererar 100 % solel har företaget också tjänsten Solbanken. Tjänsten gör det nu också möjligt att leverera solel till alla laddplatser som använder standardprotokoll för kommunikation.

 

Tillsammans kommer Power Circle och Solelia Greentech fortsätta att synliggöra elens roll i ett hållbart samhälle och driva på för omställningen av transportsektorn till förnybara bränslen, där el spelar en avgörande roll.

 

– Inom Power Circle samlas stora och små företag med höga ambitioner och en stor nyfikenhet på vilka möjligheter som transformationerna av både transportsektorn och energisystemet erbjuder. Här passar Solelia Greentech väl in och jag ser fram emot ett långt och givande samarbete, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Vikten av samverkan med andra ambitiösa och innovativa företag är ett av många skäl till att Solelia Greentech nu blir partnerföretag i Power Circle.

 

– Att ladda elbilar med solel på ett smart sätt är en viktig del av alla de lösningar som behövs inför omställningen till ett hållbart energisystem. säger Per Wickman, vd för Solelia Greentech.

 

I och med intåget som partner i Power Circles breda nätverk får Solelia Greentech tillgång till ett brett nätverk, kunskap och omvärldsbevakning inom både elektrifiering av transportsektorn och framtidens elsystem samtidigt som man stödjer verksamheten som inriktas på framtidsfrågor inom elområdet.
Om Solelia Greentech

Solelia Greentech är en leverantör av tjänster och produkter för laddning av elbilar med solenergi. Kunder är fastighetsbolag, kommuner och företagsorganisationer som letar efter verkligt hållbara lösningar för att ladda fordon. Förutom solenergi för laddning erbjuder Solelia Greentech kompletta lösningar för finansiering, service och datahantering.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 50 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +4670-791 29 62, [email protected]

Per Wickman, vd Solelia Greentech AB, +4670 749 14 64, [email protected]

Nytt från våra partners