Preem blir en del av partnernätverket

Preem partnernyhet v3

Den snabba elektrifieringen av transportsektorn gör att behovet av laddning blir allt större, där publik laddning för både laddning av lätta och tunga transporter kommer fylla en viktig roll framöver. Preem satsar nu stort på laddinfrastruktur och välkomnas nu som ny partner hos Power Circle.

Laddningen är en central del i övergången till elektrifierade fordon. När elektrifieringen av fordonsflottan nu ökar i snabb takt börjar fler och fler drivmedelsleverantörer satsa på att installera och erbjuda laddning, som komplement till att erbjuda flytande drivmedel. Preem är en av Sveriges största drivmedelsleverantörer och har som målbild att vara en ledande energileverantör längs vägarna i Sverige.  En självklar del av strategin och företagets förnybara omställning är att etablera laddning som en del av sitt erbjudande.

– Preem genomgår den största omställningen i företagets historia med målet om en klimatneutral värdekedja år 2035. Det handlar om att vi ska anpassa raffinaderierna till en förnybar produktion och växla från användningen av råolja till hållbara alternativ, fånga och binda koldioxid och inte minst att anpassa vårt erbjudande till behoven i ett hållbart samhälle. Här är en storskalig utrullning av laddinfrastrukturen för elektriska fordonstransporter en stor del av lösningen. Vi ser samarbetet med Power Circle som ett bra samverkansforum med branschkollegor för att accelerera omställningstakten i den infrastruktur som krävs för framtidens transporter, säger Kristoffer Ahlén, Pris- & Produktchef på Preem.

Preem satsar för närvarande på att bygga ut laddinfrastruktur för yrkestrafik och tung trafik utmed de svenska vägarna på flertalet strategiska platser, i samarbete med Recharge och med stöd från Energimyndigheten. Preem har även sedan tidigare ett avtal med Recharge om att installera supersnabbladdare på Preems bemannade tankstationer runt om i Sverige. 

 Vi har mycket bra förutsättningar då vi har ett brett rikstäckande nätverk väl anpassat för just tung trafik, säger Kristoffer Ahlén, Pris- och produktchef på Preem.

Behovet av att bygga ut mer laddning är stort både för personbilar, olika former av lättare transportfordon och i allt större utsträckning för tyngre fordon. Power Circle ser en snabb och ändamålsenlig utbyggnad av laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon som en av de viktigaste nyckelfrågorna i omställningen till en fossilfri transportsektor. 

– Det är viktigt att tillgången till laddning inte blir en broms för omställningen nu när elektrifieringen av samhället och transportsektorn går väldigt snabbt. Publik laddning för både lätta och tunga fordon är en viktig förutsättning. Därför är jag glad att Preem tagit steget att inkorporera laddning i sin företagsstrategi. Jag ser fram emot samarbetet, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

Läs mer på Preems hemsida.

Nytt från våra partners