Pumped Hydro går med i Power Circle

Den billiga förnybar energin behöver kunna lagras och elnäten stabiliseras. Pumped Hydro jobbar med detta nästa steg i energiomställningen via energilagring i övergivna gruvor.
Blue Pumped Hydro Storage logo

Nytänkande startupbolag ansluter sig till Power Circle!

– Vi på Pumped Hydro jobbar med nästa steg i energiomställningen. När förnybar energi blivit så billigt som den är behöver vi hitta sätt att både lagra energi men även stabilisera elnätet. Vår lösning baseras på en cirkulär filosofi där vi använder oss av övergivna gruvor för att skapa mellan till storskalig energilagring, berättar Otto Werneskog, VD och grundare för Pumped Hydro.

Pumped Hydro påbörjar just ett pilotprojekt där de ska omvandla en järngruva från 50-talet till ett energilager om 2 MW/8 MWh. Projektet har fått stöd från Energimyndigheten och planen är att gruva ska byggas om till ett pumpkraftverk som ska kunna agera på frekvensmarknaden FCR-N.

– Det ska bli spännande att följa både projektet och företaget framöver. Vi ser också mycket fram emot att Pumped Hydro blir en del av vårt nätverk och kan bidra till diskussionerna om framtidens elsystem, säger Johanna Lakso, VD på Power Circle.

Pumped Hydro vill genom sin lösning minska resursanvändandet. Genom att använda gruvor som reservoarer kan påverkan på lokala ekosystem minimeras. Pumpvattenkraft har som teknik funnits i över hundra år, men det har fram tills idag varit mycket svårt att räkna hem en sådan anläggning. Den nya lösningen innebär ett sofistikerat samspel av befintlig teknik, och genom att agera på frekvensmarknaden ser de att det finns goda ekonomiska möjligheter för deras lösning framöver.

– Vi siktar på att bli först i världen med att bygga om en övergiven gruva till ett pumpkraftverk, avslutar Otto.

Läs mer på: https://www.pumpedhydro.se/

Nytt från våra partners