Rexel nytillskott i Power Circle

Blue Rexel logo

Som en av landets största elgrossister tar Rexel täten i sin bransch inom förnybar energi och miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige. Men en energirevolution görs inte ensam. Rexel bygger nu framtiden tillsammans med Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation för framtidsfrågor.

 

Rexel, med varumärkena Selga och Storel, är en av landets största elgrossister. Företaget utvecklar innovativa konceptlösningar och erbjuder material för elförsörjning i alla typer av byggnader. Bland kunderna återfinns små och stora elinstallatörer, industri, elnätsföretag och kommersiella fastigheter och helt vanliga svenska hem. Rexel har bestämt sig för att starta en energirevolution och ta täten i sin bransch inom förnybar energi samt miljövänliga och smarta lösningar som energieffektiviserar Sverige.  Nu byggs framtiden tillsammans med Power Circle, elkraftsbranschens intresseorganisation, en sammanslutning för framtidsfrågor.

 

Elgrossisten är en viktig länk mellan tillverkare av elprodukter och leverantörer av systemlösningar i branschen; två företagskategorier som finns väl representerade bland Power Circles partners.

Rexel och andra elgrossister får en allt viktigare roll i omställningen av energisystemet. Med snabb teknikutveckling och nya produkter är Rexel en viktig länk mellan tillverkare och kund, där information och kunskap om produkterna är avgörande för framgångsrik implementering, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Rexel delar gärna med sig av sina kunskaper om energilösningar. Tidigare i år släpptes en uppdaterad katalog för solprodukter som förklarar allt som hör till installation av en solanläggning. Här kan den intresserade läsa mer om olika typer av anläggningar, effekter, taklutningar, investeringsstöd och annat viktigt att tänka på. Företagets produkt- och tjänsteportfölj rymmer naturligtvis mer än bara solenergi och förhoppningen är att kunna samarbeta med Power Circle på flera områden inom förnybar energi.

Vi är marknadsledare i vår bransch när det gäller alla områden vi satsat på. Vi var tidigt ute och skaffade kompetens inom laddsystem och inte bara som produktleverantör utan en lösningsleverantör där vi tillsammans med våra partners erbjuder kunden en helhetslösning. På belysningssidan arbetar vi med energianalyser och LCC kalkyler som hjälper kunderna att få en energieffektiv lösning över tid. Ett annat område som vi verkligen tror på är hem & fastighetsautomation. Där arbetar vi med öppna system som knyter ihop fastighetens funktioner som energieffektiviserar och hjälper kunden att få komfort och enkelhet, säger Martin Cederström Marknad- och Affärsutvecklingschef hos Rexel.

 

Bland det 20-tal seminarier som Rexel arrangerade under Almedalsveckan 2017 spände temat från smarta fastigheter till förnybar energi och laddinfrastruktur för elfordon. Power Circle håller med Rexel om att elbilar är framtiden och vill på flera områden verka för ökad synlighet för elkraftsbranschen och för sina partnerföretag, där Rexel numera ingår. Power Circle samlar ambitiösa aktörer och lägger tillsammans med partnerföretagen fokus på teknikområden i framkant.

 

Om Rexel

Rexel Sverige AB är en del av Rexel koncernen som är en av världens största elgrossistkoncerner med verksamhet i 32 länder på fyra kontinenter. I Sverige möter Rexel marknaden med Selga & Storel som finns på 63 platser från Kiruna i norr till Malmö i söder. Företaget utvecklar innovativa konceptlösningar och erbjuder material för elförsörjning i alla typer av byggnader. Rexel har gjort ett aktivt val att ta täten inom förnybar energi och miljövänliga lösningar som energieffektiviserar Sverige, och gör det genom verksamhetsområdet Rexel Energy Solutions. Rexel är experter på smart teknik för smartare fastigheter, där marknadsförs tjänster och produkter via verksamhetsområdet Rexel Building Automation. Läs mer på www.rexel.se

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi. Läs mer på www.powercircle.org

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +46 70 791 29 62, [email protected]

Mikael Ångman, Chef Teknisk Försäljning på Rexel, +46 72 515 49 00, [email protected]

Nytt från våra partners