SGN ansluter till Power Circle

Smart Grid Networks, en del av Add Secure, har nyligen beslutat att blir partnerföretag i Power Circle. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten med flera. Power Circle samlar företag med intresse i el, ny teknik och viktiga framtidsfrågor.

 

Smarta elnät har det pratats mycket om i elbranschen på senare år. Men vad är egentligen ett smart elnät? För företaget Smart Grid Networks är svaret enkelt, kommunikation är är nyckeln till ett smartare elnät. Smart Grid Networks levererar och utvecklar moderna system och tjänster för nätverksautomation och digital kommunikation som bidrar till smartare och säkrare lösningar inom el, vatten och avlopp.

 

-Vi vill alltid erbjuda våra kunder marknadens bästa och säkraste lösningar för morgondagens elnät. Genom ökad kontroll och mätning ger vi våra kunder möjlighet att säkra infrastrukturen som dagens samhälle är helt beroende av. Vi hoppas att vårt medlemskap i Power Circle på ett innovativt sätt kan bidra till att Skandinavien blir ledande i den nödvändiga kommande omställningen av energisystemet, säger affärsansvarig Erling Gustavsson på Smart Grid Networks.

 

El är en förutsättning för att fortsätta utvecklingen mot ett hållbart samhälle, och får en allt viktigare roll att spela framöver. Att göra elnäten smartare kan bidra till minskade förluster, förbättrad kvalitet och enklare underhåll av elnätet.

 

– Detta är ytterligare ett intressant nytillskott bland partnerföretagen. Digitalisering är en av de globala trenderna idag, och detta påverkar förstås även vår bransch. Det är därför mycket värdefullt att få in företag med lång erfarenhet av digital kommunikation. Jag ser fram emot ett givande samarbete, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Smart Grid Networks grundades 2011, och blev nyligen en del av Add Secure.

 

Om Smart Grid Networks;

Smart Grid Networksstartade i september 2011 i Karlskrona. Smart Grid Networks är sprunget ur en tidigare verksamhet som funnits i samma bransch i flera decennier. Smart Grid Networks utvecklar och tillverkar produkter och lösningar för kommunikation, feldetektion, mätning och styrning i geografiskt spridda nät, framförallt eldistributionsnätet. Personalen har lång branscherfarenhet och hög specialitkompetens som möjliggör kundanpassade lösningar med egenutvecklade produkter som kompletteras med noga utvalda och testade produkter från andra leverantörer. Smart Grid Networks tillhandahåller också en rad tjänster, från utredningar och projektledning till utbildning, konsultstöd vid driftssättning,snabb och lättillgänglig support. Smart Grid Networks filosofi är att på ett professionellt sätt bidra till att befintliga nät kostnadseffektivt, anpassat och successivt kompletteras vid förändrade behov med smart utrustning, olika tjänster och system.

 

Om Power Circle;

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 40 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns kraftbolag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, samverkan och demonstration inom framtidsfrågor såsom smarta nät och energilager, e-mobility samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, VD Power Circle AB, +46 (0)70-791 29 62, [email protected]

 

Erling Gustafsson, Business Manager +46 (0)706 84 19 00, [email protected]

Nytt från våra partners