Siemens ger kraft åt Power Circle

Siemens blir nästa stora industriföretag att gå med i Power Circle. Med fokus på elektrifiering, automatisering och digitalisering ser Siemens samarbete som en viktig väg för att lösa de komplexa hållbarhetsutmaningar  som vi står inför. Med Siemens som partner får Power Circle ökade möjligheter att genom ett allt starkare nätverk utveckla och utforska elens och elektrifieringens roll för en hållbar utveckling.

 

Siemens fokuserar på innovativa och hållbara lösningar inom elektrifiering, automation och digitalisering och är en ledande leverantör av lösningar för effektiv kraftproduktion och kraftöverföring, samt en pionjär inom infrastrukturlösningar såväl som automation, drivsystem och mjukvarulösningar för industrin. Produkter och lösningar från Siemens som är exempel på detta är den så kallade eHighway-tekniken för elektrifiering av tunga transporter och det öppna, molnbaserade operativsystemet för Internet of Things (IoT), MindSphere, för uppkoppling av maskiner, system, databaser och infrastruktur till den digitala världen.

 

Med målet att bli klimatneutrala till 2030 investerar Siemens nu närmare 1 miljard kronor för att minska sina utsläpp. Investeringarna ska gå till ny teknik i produktionsanläggningar och fastigheter, förnybar elförsörjning och minskning av utsläppen i de egna transporterna. Med minskade energikostnader på närmare 200 miljoner om året räknar industrijätten med att räkna hem investeringen på fem år. Att minska utsläppen skapar på så sätt nytta för både miljön och företagets lönsamhet.

 

Även för en stor aktör som Siemens är samarbete en förutsättning för att lösa komplexa utmaningar inom hållbarhetsområdet. Att bli medlem i Power Circle var därför ett naturligt steg för att öka samarbetet med nationella aktörer inom elkraftbranschen.

 

– Som leverantör av hållbar och innovativ energiteknik längs med hela värdekedjan ser vi en styrka i att Power Circles medlemmar representerar just denna – med aktörer hela vägen från produktion, distribution och konsumtion av el. Samarbete och kunskapsutbyte är en nyckel för en hållbar energiframtid, och vi ser fram emot att aktivt delta och bidraga i de samtal och det samarbete som erbjuds i Power Circles regi, säger Erik Mårtensson, divisionschef för Siemens Energy Management i Sverige.

 

Med Siemens som partnerföretag får Power Circle mer kraft till kunskapsspridning, demonstration och påverkan. Ett allt starkare nätverk fortsätter utveckla och utforska elkraft och elektrifieringen som medel för hållbar utveckling.

 

– Det är glädjande att vi kan utöka partnerkretsen med ytterligare ett tungt industriföretag. Med nya partners kommer nya perspektiv och ny kunskap, vilket skapar värde för vår verksamhet och vårt nätverk. Jag ser fram emot att samarbeta med Siemens, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

Om Siemens

Siemens är ett globalt företag som arbetar med innovativa lösningar för intelligent infrastruktur, hållbar energiteknik, effektiv produktion samt hälso- och sjukvård genom elektrifiering, automation och digitalisering. Under verksamhetsåret 2016 omsatte bolaget omkring 79,6 miljarder euro och hade 351 000 anställda i över 200 länder. I Sverige har Siemens funnits sedan 1893 och har cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Upplands Väsby. Det senaste affärsåret (2016) var omsättningen för Siemens i Sverige ca 16,6 miljarder kronor.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de cirka 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +4670-791 29 62, [email protected]

 

Mimmi Alladin, affärsutvecklingschef Siemens AB, +46 767 86 47 39, [email protected]

 

Erik Mårtensson, divisionschef Energy Management Siemens AB, +46 70 871 90 08, [email protected]

Nytt från våra partners