Sympowers efterfrågeflexibilitet kan snabba på energiomställningen

Sympower

I takt med en ökad andel förnybar energi i elsystemet ställs högre krav på balans mellan produktion och konsumtion. Power Circle är därför glada att välkomna Sympower som arbetar med balansering och efterfrågeflexibilitet till vårt nätverk. 

De senaste åren har marknaderna utvecklats snabbt och idag har elkonsumenter större möjligheter att hjälpa till att balansera elnätet med de resurser de har bakom mätaren. Genom att företag och andra elkonsumenter minskar eller ökar sin elkonsumtion under korta perioder vid ett fåtal tillfällen kan näten använda dessa reserver för att återställa frekvensen till 50 Hz. För denna tjänst utgår en ersättning till de elkonsumenter som levererat nätstabiliteten. 
 
Sympower är det senaste nytillskottet i Power Circles partnernätverk. Sedan starten 2015 har de fokuserat på balanstjänster och flexibilitet och varit verksamma som aggregator av just efterfrågeflexibilitet till bland annat FCR-marknaden.

Vi ser fram emot att kunna tillsammans med Power Circle driva utvecklingen av efterfrågeflexibilitet och de marknader där flexibilitet har möjlighet att bidra till ett mer resurseffektiv elsystem. Vi ser efterfrågeflexibilitet som en nyckel i energiomställningen, säger Anders Tonhammar Lööf, Business Development Manager på Sympower.

Sympower har sedan mitten av 2019 levererat stödtjänster till Svenska kraftnäts marknader i samarbete med Vattenfall. Ett exempel är datacentret Hive Blockchain, en installation som omfattar 115 000 datorer som kan slås av på en sekund och frigöra 10 MW FCR till kraftsystemet.   

Stödtjänsterna är viktiga för att elsystemet ska vara robust och driftsäkert. Genom att utveckla marknaderna så att efterfrågeflexibilitet och lager har större möjligheter att delta kan energiomställningen underlättas, säger Power Circles VD, Johanna Lakso.  

Centrala begrepp inom frekvensreglering  

FCR står för Frequency Containment Reserve och de två versionerna, FCR-D, där D står för Disturbance, aktiveras vid en större frekvensändring medan FCR-N, där N står för Normal, innebär en mer konstant reglering upp eller ner i frekvens. Läs mer om stödtjänster i vårt faktablad

Läs mer om Sympower här.

Nytt från våra partners