Varberg Energis kunder skapar framtidens flexibla elmarknad

varberg

Innovation, affärsutveckling och flexibilitet – tre viktiga områden för det lokala energibolaget som storsatsar på flextjänster och kundernas delaktighet i energisystemet. Nu går Varberg Energi med som partner i Power Circle för att ta del av elektrifieringens framtidsfrågor.

Vi utvecklar helt nya tjänster som bidrar till ett hållbart energisystem och den energiomställning som hela samhället står inför. Vi upplever att Power Circle ligger i framkant och lyckas fånga de relevanta frågeställningarna som vi står inför när det kommer till alltifrån nätutbyggnad, V2X, kompetensutmaningar och förutsättningar för framtidens roller på elmarknaden, säger Mats Balkö, affärsområdeschef utveckling och hållbarhet på Varberg Energi.

Elsystemet kräver konstant balans, vilket tidigare främst har åstadkommits med hjälp av efterfrågeflexibilitet från vattenkraften och större energianvändare, såsom industrier. Idag kan efterfrågeflexibilitet tillgängliggöras från mindre energianvändare genom flera olika resurser, och för Varberg Energis kunder är det lätt att vara med och delta i skapandet av framtidens flexibla elmarknad.

Genom att tillhandahålla flexavtal till sina elhandelskunder får kunderna möjlighet att spara pengar genom att bidra med flextjänster från resurser såsom laddboxar, solceller och hembatterier. Resurserna kopplas upp mot den digitala plattformen Nätflex, där flextjänsterna sedan förmedlas mellan kunder och intressenter. I Nätflex arbetar Varberg Energi sedan tillsammans med kunderna för ytterligare energieffektivisering, samt för fortsatt innovation och affärsutveckling.

Alla energianvändare kan teoretiskt sett bidra till framtidens elsystem, för att uppnå detta behövs dock aktörer som undanröjer hindren för att även mindre konsumenter, såsom hushållskunder, ska kunna medverka. Det är väldigt spännande att följa aktörer som Varberg Energi, som redan idag omsätter möjligheten att bidra till systemet i sitt kunderbjudande, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle.

Läs mer på Varberg Energis hemsida >

Nytt från våra partners