VIRTA blir partnerföretag i Power Circle

Navy blue Virta logo

Med fler elbilar på gatorna vill företag erbjuda laddning till kunder och anställda. För att underlätta för företag att tillhandahålla laddningstjänster erbjuder VIRTA laddstationer med molnbaserade laddningstjänster för betalning och fakturering. Det ska vara enkelt att ladda sin elbil. VIRTA har nu beslutat att bli partnerföretag i Power Circle.

 

Elektrifiering av transportsektorn pågår för fullt och allt fler elbilar rullar på gatorna. Fler företag vill erbjuda laddning vid sina fastigheter till kunder och anställda. Power Circle har under många år arbetat med att driva på utvecklingen och kommit att bli en samlingspunkt för ambitiösa aktörer i den nya energi- och transportsektorn.

 

VIRTA erbjuder molnbaserade laddningstjänster som hanterar betalning och fakturering. Genom en paketlösning där laddningsstationen köps tillsammans med service och administration vill VIRTA förenkla för det företag som vill erbjuda laddning. Även kundupplevelsen är central – det ska vara enkelt att ladda sin elbil och betala för tjänsten. Exempelvis vittnar VIRTAs kunder i restaurangbranschen om att de i sin tur fått fler kunder sedan de började erbjuda laddning för elbilar.

 

VIRTA är nu del av Power Circles växande krets av partnerföretag.

 

– Det är fantastiskt att se hur den pågående elektrifieringen av transportsektorn skapar nya företag och ökad sysselsättning. VIRTA är ett av många företag som nu hjälper till att elektrifiera Sverige och det gläder mig att kunna välkomna VIRTA till den växande kretsen av partnerföretag i Power Circle, säger Olle Johansson, vd för Power Circle.

 

VIRTA grundades av ett antal energibolag i Finland och har arbetat med laddning sedan 2013.  Genom det nya samarbetet vill man fortsatt bidra till utbyggnad och drift av laddinfrastruktur runt om i Europa.

 

– Framtiden är här och inom ett par år kommer behovet av laddning i samhället att öka kraftigt. På VIRTA tycker vi det är viktigt att erbjuda utbildning för att kunderna ska få en bra lösning som också klarar framtidens krav. Vi vill erbjuda en helhetslösning som är enkel för kunderna i alla led, säger Robert Bergqvist, försäljningsdirektör i Sverige, VIRTA Nordic AB.

 

– Som partnerföretag i Power Circle ser vi fram emot att gemensamt verka för att marknaden för eldrivna fordon och laddinfrastruktur fortsätter att utvecklas och får den uppmärksamhet som området förtjänar. Behovet av fortsatta förenklingar av regelverk och kunskapshöjande insatser är stort, säger Pontus Ljungberg, Sales Director Nordic Countries, VIRTA Nordic AB.

 

Power Circle och VIRTA kommer tillsammans med övriga partnerföretag att fortsätta bidra till att accelerera elektrifieringen av transportsektorn och öka kännedomen om fördelarna med el som drivmedel.

 

Om VIRTA

VIRTA Nordic AB är ett helägt dotterbolag till VIRTA LTD i Finland. VIRTA Nordic AB säljer infrastruktur, allt från hemmaladdning till elbussladdning och allt där emellan. VIRTA finns i mer än 20 länder av egen kraft. Läs mer på https://www.virta.global/.

 

Om Power Circle

Power Circle samlar den nya energibranschen kring viktiga framtidsfrågor. Tillsammans med de över 60 partnerföretagen verkar Power Circle för hållbar utveckling genom elektrifiering. Bland partnerföretagen finns energiföretag, teknikleverantörer, tjänsteföretag, lärosäten och andra organisationer. Verksamheten inriktas på nätverk, kunskapsspridning, demonstration och påverkan inom framtidsfrågor såsom framtidens elnät och energilager, elektrifiering av transporter samt förnybar energi. Läs mer på www.powercircle.org.

 

För mer information, kontakta;

Olle Johansson, vd Power Circle AB, +46 70 791 29 62, [email protected]

Nytt från våra partners